skip to Main Content

שם הספרשם המחברמקום הוצאה לאורשנת הוצאה לאורשם הוצאה לאורמס' עותקיםמיקום בספרייהמספר סידורי
יוסף אשכנזי
ירושלים
תש"מ- 1990
חיים י. אשכנזי
1
שלמה לנייאדו
ירושלים
תשמ"ז- 1987
אהבת השלום
2
יצחק תורג'מן - ציורים
תל-אביב
תשס"ה- 2005
מרכז מורשת אר"ץ
2
חיים מרדכי לבטון
ירושלים
תשס"ב- 2001
מכון הכתב
1
דוד לניאדו
ירושלים
תשמ"ו- 1986
בני המחבר
1
ר' אליהו בן-יוסף
ירושלים
תשמ"ה- 1985
חברת אהבת שלום
2
אברהם הכהן
ירושלים
אמרי פי
1
עצאית אלאדב
ירושלים
1
ירושלים
תשל"ז- 1977
צ. י. מנצור
1
יהודה מועלם
ירושלים
תשס"א- 2001
חזון יצחק
1
אליהו משען
ירושלים
תשמ"ט- 1989
אהבת השלום
2
שלמה בן יצחק
ירושלים
תשנ"ט- 1999
בן צבי
1
ירון הראל
ישראל
תשנ"ז- 1981
5
יהודה אטלס
ירושלים
תשל"ח- 1978
מערכות צה"ל
2
יצחק אבישור
ירושלים
תשמ"א- 1981
מאגנס
2
יצחק אבישור
ירושלים
תשנ"ב- 1992
מאגנס
1
ירושלים
תשכ"א- 1961
2
יעקב עטיה
ירושלים
תשנ"ט- 1999
1
יעקב עטיה
ירושלים
תשנ"ט- 1999
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ח- 1998
בית יום טוב
2
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ט- 1999
בית יום טוב
3
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ט- 1999
בית יום טוב
4
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ט- 1999
בית יום טוב
5
ישעיה דיין
ירושלים
תשנ"ח- 1998
מכון מחקרי ארץ
2
ליוורנו
תקכ"ג- 1763
1
הרב עזרא בצרי
ירושלים
תשמ"ד- 1984
מכון הכתב
1
אברהם הכהן
ירושלים
תש"ס- 2000
1
שלמה בן-יצחק
הרצליה
תשנ"ז- 1997
2
דוד לניאדו
ירושלים
תש"ם- 1980
בני המחבר
1
ירושלים
1
שאול מטלוב
ברוקלין
תש"ל- 1970
1
שמואל זכאי
ירושלים
תשמ"ח- 1988
1
יעקב משה הלל
ירושלים
תשמ"ט- 1989
אהבת שלום
1
עזרא בצרי
ירושלים
תשמ"א- 1981
מכון הכתב
2
יצחק אבישור
ירושלים
תשנ"ח- 1998
מאגנס
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ט- 1999
אור יום טוב
2
עזיז בך
ת"א
תשנ"א- 1991
אוניברסיטת בר-אילן
1
נחם אילן
ירושלים
תשנ"ו- 1996
מכון בן צבי
2
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"א- 1991
אור יום טוב
1
יוסף חיים אליהו
בגדאד
תרס"ט- 1909
1
משה רחמים שעיו - עורך הספר
ירושלים
תשס"ו - מהדורה שניה- 2006
מכון מחקרי אר"ץ
2
אליהו משען
ירושלים
תשמ"ט- 1989
אהבת שלום
2
יצחק פרחי
ירושלים
תרפ"ט- 1929
1
יצחק פרחי
ירושלים
תרפ"ט- 1929
1
יצחק דנה
חיפה
תשס"א- 2001
2
ציון עמיר
ירושלים
המרכז לשילוב מורשת היהדות במזרח
1
ליוורנו
תר"ג- 1843
1
יוסף שטרית ואברהם חיים
ירושלים
תשנ"ו- 1996
משרד החינוך
1
ישראל אבוחצירא
נתיבות
תשמ"ח- 1988
מוסדות בית ישראל
3
1
דביר שרים
בני-ברק
תשנ"ב- 1992
המכון לחמחקר תורני
2
שלום לופס
ירושלים
תשמ"ה- 1985
אמת ליעקב
1
תשמ"א- 1939
2
תשנ"ח- 1992
1
תשנ"ז- 1989
1
מרדכי עטיה
ירושלים
תשס"ו- 2006
ישיבת החיים והשלום
1
יוסף כדורי
ירושלים
תש"ל- 1970
י עשיה שומר
1
שלמה זעפראני
ירושלים
תשנ"א- 1991
כתר תורה בית וגן
1
נסים הררי רפול
ירושלים
תשנ"ד- 1994
אהבת שלום
2
י. קלואזנר
2
אמנון שמוש
גבעתיים
תש"ן- 1990
דפוס פלאי
1
אברהם הללי
תל-אביב
תשס"ג- 2003
מרכז מורשת אר"ץ
23
אליהו חמוואי
ירושלים
תשמ"ג- 1983
מכון הכתב
1
אהרון בריש
ירושלים
תשנ"ו- 1996
מכון בן-צבי
3
תשמ"ב- 1944
1
תשמ"ו- 1956
1
תשמ"ו- 1956
1
תשל"ט- 1933
2
תשנ"ו- 1986
1
תשנ"ו- 1984
2
עזרא בצרי
ירושלים
תשל"ט- 1979
סוכת
1
אברהם ישעיה
ירושלים
תשמ"ה- 1985
מכון הכתב
2
אמנון שמוש
תשמ"ד- 1983
הקיבוץ המאוחד
1
ווילנא
תרע"א- 1911
1
עזרא הדאייה
ירושלים
תשנ"ח- 1988
מכון הכתב
1
עזרא הדאייה
ירושלים
תשנ"ח- 1988
מכון הכתב
1
עזרא הדאייה
ירושלים
תשנ"ד- 1984
מכון הכתב
2
3
ישיבת שמחת יום טוב
תל-אביב
תשנ"ג- 1992
ישיבת שמחת יום טוב
2
תל-אביב
תשנ"ג- 1993
ישיבת שמחת יום טוב
1
ישיבת שמחת יום טוב
תל-אביב
תשנ"ד- 1994
ישיבת שמחת יום טוב
8
ישיבת שמחת יום טוב
תל-אביב
תשנ"ה- 1995
ישיבת שמחת יום טוב
54
ישיבת שמחת יום טוב
תל-אביב
תשנ"ו- 1996
ישיבת שמחת יום טוב
7
ישיבת שמחת יום טוב
תל-אביב
תשנ"ז- 1997
ישיבת שמחת יום טוב
6
ישיבת שמחת יום טוב
תל-אביב
תשנ"ח- 1998
ישיבת שמחת יום טוב
3
ישיבת שמחת יום טוב
תל-אביב
תשנ"ט- 1999
ישיבת שמחת יום טוב
50
ישיבת שמחת יום טוב
תל-אביב
תש"ס- 2000
ישיבת שמחת יום טוב
74
תל-אביב
תשס"א- 2001
ישיבת שמחת יום טוב
1
ווילנא
תרע"א- 1911
1
ווילנא
תרע"א- 1911
1
ווילנא
תרע"א- 1911
1
רחמים משה
ירושלים
תשנ"ג- 1993
מכון תורת ציון
2
אברהם מוגרבי
ירושלים
תשמ"ח- 1988
1
דוד משה סתהון
ירושלים
תרפ"ט- 1929
1
ציון עמיר
ירושלים
המרכז לשילוב מורשת היהדות במזרח
1
ג'ון רוי קרלסון
ירושלים
תשי"ב- 1952
אחיאסף
1
מנחם כהן
ירושלים
תשנ"ג- 1993
אוני' בר-אילן
1
צ. קלין
ירושלים
תשמ"ח- 1988
חכמה
1
שלמה בן-יצחק
1
יצחק זעפראני
ירושלים
תשנ"ב- 1992
1
יצחק זעפראני
ירושלים
תשנ"ה- 1995
1
יצחק זעפראני
ירושלים
תשנ"ה- 1995
1
יצחק זעפראני
ירושלים
תשנ"ה- 1995
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשמ"ט- 1989
ישיבת אור יום טוב
4
ווילנא
תרע"א- 1911
1
ישיבת שמחת יום טוב
תל-אביב
תשס"ב- 2002
ישיבת שמחת יום טוב
1
ירושלים
תרנ"ה- 1895
שלמה מוסאויב
1
נתן שרמן ומאיר יעקב זלוטוביץ
כפר חסידים
תשנ"א- 1991
אור חדש
1
ווילנא
תרפ"א- 1921
1
משה דווין
ירושלים
תשנ"ח- 1998
מכון הכתב
1
עזרא בצרי
ירושלים
תשמ"א- 1981
מכון הכתב
2
יוסף ידיד הלוי
ירושלים
תשל"א- 1971
1
אברהם מצרי
ירושלים
תשל"ח- 1978
1
יעקב שאול דוויך הכהן
ירושלים
תשמ"ח- 1988
2
אברהם חיים ודניאל עדס
ירושלים
תשנ"ח- 1998
2
אברהם חיים ודניאל עדס
ירושלים
תשנ"ח- 1998
2
אברהם חיים ודניאל עדס
ירושלים
תשנ"ח- 1998
2
אברהם חיים ודניאל עדס
ירושלים
תשנ"ח- 1998
2
אברהם חיים ודניאל עדס
ירושלים
תשנ"ח- 1998
1
אברהם חיים ודניאל עדס
ירושלים
תשנ"ח- 1998
1
אברהם חיים ודניאל עדס
ירושלים
תשנ"ח- 1998
1
אברהם חיים ודניאל עדס
ירושלים
תשנ"ח- 1998
1
אברהם חיים ודניאל עדס
ירושלים
תשנ"ח- 1998
1
ירושלים
תשכ"א- 1961
רפאל חיים כהן
1
יצחק שרים
ברוקלין
תשל"ט- 1979
מוריה
2
הלל דוד
ירושלים
תשמ"ד- 1984
מכון הכתב
1
נתן שרמן ומאיר יעקב זלוטוביץ
כפר חסידים
תשנ"א- 1991
אור חדש
1
נתן שרמן ומאיר יעקב זלוטוביץ
כפר חסידים
תשנ"א- 1991
אור חדש
1
נתן שרמן ומאיר יעקב זלוטוביץ
כפר חסידים
תשנ"א- 1991
אור חדש
1
נתן שרמן ומאיר יעקב זלוטוביץ
כפר חסידים
תשנ"א- 1991
אור חדש
1
פטריק סיל
תל-אביב
תשכ"ח- 1968
מערכות
1
יום טוב ידיד הלוי
ירושלים
תשס"א- 2001
שמחת יום טוב
42
יום טוב ידיד הלוי
ירושלים
תשס"ב- 2002
שמחת יום טוב
2
יום טוב ידיד הלוי
ירושלים
תשס"ב- 2002
שמחת יום טוב
1
יצחק שחיבר
ארגנטינה
תשמ"ו- 1986
חברת חסד של אמת
1
דוד קרויאוקר
ירושלים
תשנ"ג- 1993
אריאל
1
יצחק שחיבר
ירושלים
תשנ"ג- 1983
חברת חסד של אמת
3
ירושלים
תשי"ז- 1957
קרית ספר
1
יצחק ענתאבי
ירושלים
תשמ"ט- 1989
מכון ארם צובה
1
יצחק תורג'מן - ציורים
תל-אביב
תשס"ו- 2006
מרכז מורשת אר"ץ
2
שלמה צפדיה ושמואל מורסיא
ירושלים
תשמ"ח- 1988
חברת אהבת שלום
2
שלמה בן לא"אמור ויצחק זעפראני
ירושלים
תשס"ב- 2002
2
ירושלים
תש"מ- 1980
מכון הכתב
4
סדרה
אברהם בן יעקב
ירושלים
תשמ"ב- 1988
נוריאל שרים
1
Abraham Marcus
Columbia State University NY
1989
Columbia State University NY
1
Emilio Piccioto
Milano- Italy
1991
Tiemme
1
Sammy Smooha
NY USA
1986
Haiffa University
1
יצחק בן אהרון
1978- תשל"ט
1
אברהם ענתיבי
ירשלים
תשמ"א- 1980
1
Lori & Rene Roffe
USA
1
פופה דוויך
ישראל
2007
1
יהושוע בלאו
ירשלים
תשס"ו- 2005
1
אמנון שמוש
תל אביב
2000
1
אמנון שמוש
תל אביב
תש"ס- 2000
1
אמנון שמוש
תל אביב
תש"ס- 2000
1
אמנון שמוש
תל אביב
2
אמנון שמוש Amnon Shamosh
Jerusalem
1984
אמנון שמוש Amnon Shamosh
Jerusalem
Federacion Safaradi Latinoamericana
1985
Centro de Cultura Sefaradi
3
International Center For Holocaust Studies
NY USA
1988
International Center For Holocaust Studies
1
Maurice M. Roumani
Sede Boker Israel
1979
Ben Gurion University
1
אליהו ריקה
ישראל
משרד הביטחון
יוחנן בדר
ירושלים
1979
הוצאת עידנים ירושלים
1
חיים אשר
תל אביב
1996
1
נתן שרנסקי
ישראל
מעריב
תרסטון קלארק
ישראל
1981
1
Oded Rosen
Tel Aviv
1983
1
Elias J. Bickerman
Harrord
1988
1
Isaac Dabbah Azkenazi
Mexico
1
Robert Chira
Orlando USA
2001
Rivercross
1
Robert Chira
Orlando USA
1994
Rivercross
55
Michael Ashkenazi & Alex Wienghod
USA
1987
1
Maurice Friedman
Detroit USA
1988
Wayne State University
1
Maurice Friedman
Detroit USA
1988
Wayne State University
1
Monty Noam Penkower
Detroit USA
1988
1
Maurice M. Roumani
Ben Yehuda
1983
Wojac
1
חים סבתו
תל אביב
תשס"ה- 2005
2
אברהם אלישע
חיפה
תשמ"ח- 1988
1
Babbi Chenedan
Buenos Aires-Argentina
תשנ"ה- 1995
אברהם עדס
תל אביב
1989
4
1
יצחק נבון
תל אביב
1
1
מאיר בר אשר
משרד החינוך התרבות והספורט
1996
1
רפי סיטון
משרד החוץ ירושלים
1998
1
1
ישיבת שמחת יום טוב
תל אביב
תשנ"ג- 1993
2
ר' יום טוב ידיד הלוי
ישיבת שמחת יום טוב
תשס"ח- 2007
1
ישיבת שמחת יום טוב
תל אביב
תשס"ג- 2003
1
ישיבת שמחת יום טוב
תל אביב
תשנ"ד- 2004
1
ישיבת שמחת יום טוב
תל אביב
תשס"ה- 2005
1
ישיבת שמחת יום טוב
תל אביב
תשע"ב- 2011
1
ישיבת שמחת יום טוב
תל אביב
תשס"ח- 2007
1
ר' משה קורדוורו
תל אביב
תשס"ו- 2008
ישיבת קדושת יום טוב
1
רמי צפדיה בן-אבי
1997
1
האוניברסיטה העברית
ירשלים
2000
2
אברהם עדס
1989
1
Joseph A .D. Sutton
Thryer-Jacoby NY
תשמ"ח- 1988
2
יוסף ידיד הלוי
ירשלים
תשל"ט- 1978
1
רמת השרון
1
חולון
תשנ"ד- 1994
1
שמעוני יוסף
תש"ן- 1990
2
Charley Levine
WOJAK
תשל"ח- 1978
1
עודד אבישור
1
ידיעות אחרונות
חיפה
1997
1
יצחק תורג'מן - ציורים
תל אביב
תשס"ה- 2005
2
יצחק תורג'מן - ציורים
תל אביב
תשס"ה- 2005
2
יצחק תורג'מן - ציורים
תל אביב
תשס"ה- 2005
2
1
Shaare Rahamim Congregation
USA
2
2
מרדכי עטייה
ירשלים
1
סדרה
בן איש חי
בני-ברק
תשמ"א- 1981
נהר דעה
1
הרב נועם פחימה
ירושלים
חזון יצחק
3
יצחק הררי
ירושלים
תשנ"ג- 1993
מכון אר"ץ
1
יעקב עדס
ירושלים
תשנ"ט- 1999
ישיבת קול יעקב
1
יעקב עדס
ירושלים
תשנ"ט- 1999
ישיבת קול יעקב
1
רפאל שלמה לנדאו
ירושלים
תשמ"ד- 1984
מכון הכתב
2
מרדכי לופז
תל-אביב
תשל"ה- 1975
1
רבי יעקב ש קצין
ירושלים
תשנ"ה- 1995
אהבת שלום
2
יוסף ידיד הלוי
ברוקלין
תשל"ז- 1977
שלמה ידיד הלוי
1
יוסף ידיד הלוי
ברוקלין
תשל"ז- 1977
שלמה ידיד הלוי
1
יוסף ידיד הלוי
ברוקלין
תשל"ז- 1977
שלמה ידיד הלוי
1
עובדיה הדאיה
ירושלים
תרצ"ח- 1937
מדרש עבדיה
1
שמואל לניאדו
ארם צובה
תרפ"ג- 1923
1
שמואל לניאדו
ירושלים
תשנ"ה- 1995
מכון הכתב
2
עזרא בצרי
ירושלים
תשמ"א- 1981
מכון הכתב
1
יצחק אבישר
אור-יהודה
תשנ"ד- 1994
מרכז מורשת יהדות בבל
1
שלום יצחק מזרחי
ירושלים
תשס"ד- 2004
המכון התורני ירושלים
3
שלום יצחק מזרחי
ירושלים
תשנ"ז- 1997
המכון התורני ירושלים
2
שלום יצחק מזרחי
ירושלים
תשנ"ו- 1996
המכון התורני ירושלים
3
שמואל לניאדו
ירושלים
תשמ"ה- 1985
מכון הכתב
2
שמואל לניאדו
ירושלים
תשמ"ו- 1986
מכון הכתב
3
אמנון שמוש
גבעתיים
תשל"ט- 1979
מסדה
2
יוסף חיים שרים
ירושלים
מלכי רבנן
2
שמעון דוויק הכהן
ירושלים
תשס"ד-
מכון הכתב
2
יעקב ישראל הופקיץ
ירושלים
תשמ"ז- 1987
חכמה
1
יצחק לוריא אשכנזי
ירושלים
תרפ"ח- 1928
1
אליהו הכהן
ירושלים
תשל"א- 1971
1
אליהו משען
ירושלים
תשמ"ט- 1989
אהבת שלום
2
אברהם ענתיבי
ירושלים
תשמ"ד- 1984
מכון הכתב
1
שלמה משה אליהו
בני ברק
תשס"ב- 2002
המכון למחקר תורני
1
עזרא בצרי
ירושלים
תשמ"ד- 1984
מכון הכתב
1
עזרא מאמייה
ירושלים
תשנ"א- 1991
מכון הכתב
2
שלום יצחק מזרחי
ירושלים
תשנ"ג- 1993
המכון התורני ירושלים
3
שלום יצחק מזרחי
ירושלים
תשנ"ד- 1994
המכון התורני ירושלים
2
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"א- 1991
הבית היהודי
1
אמסטרדם
תקל"ז- 1777
1
שמואל לניאדו
ירושלים
תשנ"ב- 1992
מכון הכתב
2
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ז- 1997
אור יום טוב
3
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ז- 1997
אור יום טוב
3
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ז- 1997
אור יום טוב
2
שלמה באסו
בת ים
תשס"ב- 2002
3
שלמה באסו
בת ים
תשס"ב- 2002
4
שלמה באסו
בת ים
תשס"ב- 2002
5
ציון עמיר
ירושלים
המרכז לשילוב מורשת היהדות במזרח
1
סירון אראל
רמת גן
תשנ"ג- 1993
אוניברסיטת בר-אילן
1
י. אמוראי וז. בהרן
ירושלים
תשט"ו- 1955
מעריב
1
מרדכי עקיבא פרידמן
תל-אביב
תשמ"ו- 1986
אוניברסיטת תל-אביב
1
רפאל קצין
ירושלים
תשל"ט- 1979
אהבת שלום
2
יצחק אבישור
ירושלים
תש"ס- 2000
פרסומי מרכז ארכיאולוגי
1
שמואל לניאדו
ירושלים
תשס"א- 2001
מכון הכתב
1
יעקב עדס
ירושלים
תש"ס- 2000
ישיבת קול יעקב
2
המרכז העולמי למורשת יהדות ארם צובא
תל אביב
תשס"ה- 2004
10
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ז- 1997
אור יום טוב
3
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ז- 1997
אור יום טוב
3
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ז- 1997
אור יום טוב
3
שמואל לניאדו
ירושלים
תשנ"ב- 1992
מכון הכתב
2
שמואל לניאדו
ירושלים
תשנ"ב- 1992
מכון הכתב
2
שמואל לניאדו
ירושלים
תשנ"ב- 1992
מכון הכתב
2
שמואל לניאדו
ירושלים
תשמ"ד- 1984
מכון הכתב
1
רחמים משה שעיו
ירושלים
2
יעקב אבוחצירה
ירושלים
תשמ"ד- 1984
מכון להוצאת ספרים קדושים
1
רחמים משה
ירושלים
תשנ"א- 1991
2
משה כהן - עורך
תל-אביב
תשס"ד - מהדורה שניה- 2003
מרכז מורשת אר"ץ
3
איתמר לוין
משרד הביטחון
תשס"א- 2001
משרד הבטחון
1
א.בלום
ירושלים
אבלום
2
שמואל לניאדו
ירושלים
תשל"ח- 1978
2
משה דוד דוויק הכהן
ירושלים
תשס"א- 2001
מכון הכתב
1
שלום בר-אשר יעקב ברנאי יוסף טובי
ירושלים
תשמ"א- 1981
מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
1
יצחק דוד
ירושלים
תשמ"ב- 1982
קווקאסיוני
1
חביב חיים דוד סתהון
ירושלים
תשמ"ט- 1899
1
סדרה
ירושלים
תשכ"א- 1981
1
ירושלים
תשל"ב- 1972
1
עזרא יוסף בצרי
ירושלים
תשל"ד- 1974
ראובן מס
1
עזרא יוסף בצרי
ירושלים
תשל"ה- 1975
ראובן מס
2
עזרא יוסף בצרי
ירושלים
תשל"ו- 1976
ראובן מס
3
עזרא יוסף בצרי
ירושלים
תשל"ז- 1977
ראובן מס
4
אליהו שרים, ערך בנו דביר שרים
תל-אביב
תשס"ד-
המכון למחקר תורני - ישיבת תורה והוראה
2
דביר שרים
בני-ברק
תשנ"ד- 1994
2
יעקוב שאול דוד קסקן
ירושלים
3
יעקב שאול דוויך
ארם צובה
תרע"ד- 1914
1
אברהם עדס
בני-ברק
תש"ן- 1990
המכון להפצת דברי מסורת של אר"ץ
7
צבי זוהר
ירושלים
תשס"ב- 2002
מרכז דינור
2
אהרן זכאי
ירושלים
אור יום טוב
6
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ה- 1995
אור יום טוב
2
חיים חפץ ודוד גלס
ירושלים
תשל"ג- 1973
משרד הדתות
1
רפי סיטון
ירושלים
תשנ"ד- 1994
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשמ"ח- 1988
אור יום טוב
1
יונתן פרנקל
ירושלים
תשס"ג- 2003
מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
2
אמנון שמוש
גבעתיים
תשמ"א- 1981
דפוס פלאי
1
דוד בן לא"א
לונדון
תרצ"ד- 1934
1
ירושלים
תשל"ב- 1972
1
ירושלים
תשל"ג- 1973
1
ירושלים
תשל"ג- 1973
1
ירושלים
תשל"ג- 1973
1
ירושלים
תשל"ד- 1974
1
ירושלים
תשל"ד- 1974
1
ירושלים
תשל"ד- 1974
1
ירושלים
תשל"ה- 1975
1
ירושלים
תשל"ה- 1975
1
ירושלים
תשל"ה- 1975
1
ארם צובה
תרפ"א- 1921
2
שמואל לניאדו
ירושלים
תשל"ד- 1984
מכון הכתב
1
שמואל לניאדו
ירושלים
תשנ"ט- 1998
שמואל לניאדו
2
אפרים לניאדו
ירושלים
תשמ"ד- 1984
מכון הכתב
2
ט. דוישט
ירושלים
חכמה
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשמ"ט- 1989
אור יום טוב
1
אהרן זכאי
ירושלים
תש"ן- 1990
אור יום טוב
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"א- 1991
אור יום טוב
1
תשל"ד- 1920
1
חיים י. כהן
תל-אביב
תשל"ג- 1973
הקיבוץ המאוחד
1
בן ציון לוריא
ירושלים
תשט"ח- 1957
קרית ספר
1
חנה רם
תל-אביב
תשנ"ו- 1996
כרמל
1
אריה צליח
ירושלים
תשס"א- 2001
אריה צליח
1
זאב ליפסקר
ירושלים
תשמ"ד- 1984
1
עזרא בצרי
ירושלים
תשמ"ד- 1984
מכון הכתב
2
יצחק משה עימנואל
תל-אביב
תשכ"ד- 1964
מחלקת ההסברה של ישראל הצעירה
1
מירי פאר
1
ברנרד לואיס
תל-אביב
תש"ל- 1970
צה"ל - משרד הביטחון
1
אמנון שילוח
תל-אביב
תשמ"ג- 1983
צ'רי קובר
1
יעקב ישראל הופקיץ
ירושלים
תשמ"ו- 1986
1
מאיר מניהו
ירושלים
תשס"ב- 2002
יד הרב נסים
1
אהרן אוזן
תשנ"ד- 1980
תפליות
1
משרד החינוך ומכון בן-צבי
1
ג. אבי וסף
ירושלים
תשמ"ז- 1987
1
יוסף מצרי רבי אברהם
ירושלים
תשל"ט- 1979
מעלת הנדיב
5
רפי סיטון
ירושלים
תשנ"ד- 1994
ספריית מעריב
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ב- 1992
אור יום טוב
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ג- 1993
אור יום טוב
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ד- 1994
אור יום טוב
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ה- 1995
אור יום טוב
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ו- 1996
אור יום טוב
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ז- 1997
אור יום טוב
1
רמת גן
מכון ניר דוד
1
יצחק לוי אלעלו
ביתר עילית
תשס"ג-
יצחק לוי אלעלו
1
אברהם שמי-שהם - צייר
תל-אביב
תשס"ד - מהדורה שניה- 2004
מרכז מורשת אר"ץ
2
המרכז העולמי למורשת אר"ץ (חלב)
תל-אביב
תשמ"ח- 1988
המרכז העולמי למורשת אר"ץ (חלב)
2
ד"ר מנחם זהרי
ירושלים
תשמ"א- 1981
ברית עברית עולמית
1
רמת אפעל
תשמ"ה- 1985
יד טבנקין
2
יצחק שרים
בני ברק
יהדות התורה
2
יאודה כלפון
1
פרד מסטרד סטיוארט
ירושלים
תשמ"ז- 1987
מ. מזרחי
1
משרד החינוך ומכון בן-צבי
1
ירושלים
תשל"ב- 1972
1
שלום משה סתהון
ירושלים
תר"צ- 1930
1
מאיר בניהו
ירושלים
תשנ"ב- 1992
יד הרב נסים
1
יוסף קלש
ראש פינה
תש"נ- 1990
1
--
תל-אביב
תש"ל- 1970
דביר
1
--
תל-אביב
תש"ל- 1970
דביר
1
אמנון שמוש
גבעתיים
תש"ן- 1990
מסדה
1
--
1
מרדכי עטייה
ירושלים
תשי"ב- 1952
1
ירושלים
תשי"ב- 1952
חפץ חיים
1
אמנון שמוש
תל-אביב
תשמ"א- 1981
הקיבוץ המאוחד
2
יצחק שרים
בני ברק
יהדות התורה
2
ציון עמיר
ירושלים
המרכז לשילוב מורשת היהדות במזרח
1
נתן אלוף
תל-אביב
תשל"ט- 1979
משרד הבטחון
1
ט. דוישט
ירושלים
תשמ"ט- 1989
יד טבנקין
1
אברהם חמוי
ירושלים
מכון הכתב
3
אשר צידון
ירושלים
תשכ"ד- 1964
אחיאסף
1
רפי סיטון ויצחק שושן
תל-אביב
תש"נ- 1990
עידנים
2
חיים סבתו
תל-אביב
תשנ"ז- 1997
ידיעות אחרונות
5
אליהו דוויך הכהן
ירושלים
1
יוסף חיים סתהון רביע
ירושלים
תשנ"ו- 1996
1
אברהם סאלם
ירושלים
תשנ"ט- 1998
מכון מגילת ספר - ישיבת מאור התורה
2
לבנה מושון
תל-אביב
תשנ"ה- 1995
תמוז
1
אברהם אנטבי
ירושלים
תשמ"א- 1981
מכון הכתב
1
יוסף אביב"י
ניו-יורק
תשנ"ח- 1997
ישיבה-אוניברסיטה
1
יצחק ר. מלכו
ירושלים
תשכ"ו- 1966
1
יצחק בן שושן
בני ברק
תשמ"א- 1981
1
צדקה חוצין
ירושלים
תשמ"ד- 1984
שלום
2
מנחם ידיד
ירושלים
תשנ"ה- 1995
ישיבת שמחת יום טוב
1
אליהו לופס משה עדס
ירושלים
תשס"ד-
משפחת שעיו
2
אמנון שמוש
גבעתיים
תשל"ד- 1974
דפוס פלאי
1
בנימין כהן - עורך הספר
ביתר עילית
תשס"ו- 2006
מכון ישמח עזרא
2
יונה כהן
ירושלים
תשמ"ז- 1987
כנה
5
יוסף שלגמיל
רמלה
תשנ"ו- 1996
1
ישעיה דיין
ירושלים
תשס"ו- 2006
מכון מחקרי אר"ץ
2
יעקב עדס
1
יעקב עדס
1
משה אורפלי - תרגום מבוא והערות
ירושלים
תשנ"ז- 1997
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
1
ירושלים
תשכ"ו- 1966
1
ירושלים
תשכ"ז- 1967
1
ירושלים
תשכ"ז- 1967
1
ירושלים
תשכ"ז- 1967
1
ירושלים
תשכ"ח- 1968
1
ירושלים
תשכ"ח- 1968
1
ירושלים
תשכ"ח- 1968
1
ירושלים
תשכ"ט- 1969
1
ירושלים
תשכ"ט- 1969
1
ירושלים
תשכ"ט- 1969
1
ירושלים
תש"ל- 1970
1
ירושלים
תש"ל- 1970
1
ירושלים
תש"ל- 1970
1
ירושלים
תשל"א- 1971
1
ירושלים
תשל"א- 1971
1
ירושלים
תשכ"ו- 1966
1
ירושלים
תשכ"ו- 1966
1
שאול דוד סתהון
ירושלים
תרפ"ח- 1928
1
שמואל לניאדו
ירושלים
תשמ"ד- 1984
מכון הכתב
1
משה שמואל עדואי
ליוורנו
תקי"ט- 1759
1
ירון הראל
ירושלים
תשס"ג- 2003
מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
2
1
מנחם גל
ירושלים
תשמ"ב- 1982
אורייתא
1
מנחם גל
ירושלים
תשמ"ג- 1983
אורייתא
1
מנחם גל
ירושלים
תשמ"ג- 1983
אורייתא
1
שמואל לניאדו
ירושלים
תשמ"ד- 1984
מכון הכתב
1
יצחק בן שושן
בני ברק
תשס"א- 2001
1
רחל ינאית בן צבי
ת"א
תשל"ט- 1979
מלוא בע"מ
1
1
רפי סיטון
ירושלים
תשנ"ד- 1994
1
גיורא פוזאילוב
ירושלים
תשנ"ה- 1995
מחלקת הפרסוממים
2
רבי יהודה הלוי
תל-אביב
תשנ"ד- 1994
המנורה
1
הרב יוסף שרים
ירושלים
תשמ"ז- 1987
מכון הכב
1
ירושלים
תשל"א- 1971
1
משרד החינוך ומכון בן-צבי
1
חיים הכהן מארם צובה
ירושלים
תשנ"ה- 1995
מכון אמי שפר
10
יום טוב ידיד הלוי
ירושלים
תשנ"ט- 1999
מכון אהבת השלום
2
שלמה שפאן
ירושלים
תש"ך- 1960
קרית ספר
1
שלמה שפאן
ירושלים
תשכ"ב- 1962
קרית ספר
1
צבי יהודה
תל-אביב
תשמ"א- 1981
מרכז מורשת יהדות בבל
2
ליוורנו
תרמ"ה- 1885
1
יצחק תורג'מן - ציורים
תל-אביב
תשס"ד- 2004
מרכז מורשת אר"ץ
2
הדר עזר
תל אביב
2
יצחק תורג'מן - ציורים
תל-אביב
תשס"ה- 2005
מרכז מורשת אר"ץ
2
יצחק תורג'מן - ציורים
תל-אביב
תשס"ה- 2004
מרכז מורשת אר"ץ
2
יצחק תורג'מן - ציורים
תל-אביב
תשס"ד- 2004
מרכז מורשת אר"ץ
2
יצחק תורג'מן - ציורים
תל-אביב
תשס"ה- 2005
מרכז מורשת אר"ץ
2
אביגדור רקח
תל-אביב
תשמ"ג- 1983
התאחדות עולי לוב
4
רבי יצחק שרים
תל-אביב
המכון למחקר תורני
4
רבי יצחק שרים
תל-אביב
המכון למחקר תורני
4
רבי יצחק שרים
תל-אביב
המכון למחקר תורני
5
מוזאון ישראל
ירושלים
תשס"ב- 2002
מוזיאון ישראל, ירושלים
5
גיא בחור
תל-אביב
תשנ"א- 1991
משרד הביטחון
1
חיים כלפון
תל-אביב
תשמ"ו- 1986
הכללי
1
חיים הכהן מארם צובה
ירושלים
תשנ"ה- 1995
מכון אמי שפר
10
אמנון שמוש
תל-אביב
תש"ס- 2000
אביב
111
מרדכי ברויאר
ירושלים
תשל"ו- 1976
מוסד הרב קוק
1
יהודית דישון ושמאול רפאל
תל-אביב
תשנ"ח- 1998
המכון לחקר יהדות סלוניקי
1
רבי יהודה לייב צ'ירלסון
ירושלים
תשמ"ד- 1984
1
רפאל שלמה לנדאו
ירושלים
תשמ"ד- 1984
מכון הכתב
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ו- 1996
ישיבת אור יום טוב
2
משה בצרי - עורך הספר
ירושלים
תשס"ה-
מכון הכתב
2
יצחק שרים
ירושלים
המכון למחקר תורני
2
יצחק שרים
ירושלים
המכון למחקר תורני
2
יצחק שרים
ירושלים
המכון למחקר תורני
2
יצחק שרים
ירושלים
המכון למחקר תורני
2
יצחק שרים
ירושלים
המכון למחקר תורני
2
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ח- 1998
ישיבת אור יום טוב
2
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ח- 1998
ישיבת אור יום טוב
2
רבי יצחק שרים
תל-אביב
המכון למחקר תורני
4
רבי יצחק שרים
תל-אביב
המכון למחקר תורני
2
רבי יצחק שרים
תל-אביב
המכון למחקר תורני
4
שמואל מורה
תל-אביב
תשמ"ב- 1982
צ'רי קובר
1
אליהו שמע
ירושלים
תשמ"ד- 1984
חברת אהבת שלום
2
דוד חי מולא
ירושלים
1
שמואל לניאדו
ירושלים
תשמ"ח- 1988
מכון הכתב
4
שמואל לניאדו
ירושלים
תשמ"ח- 1988
מכון הכתב
3
שמואל לניאדו
ירושלים
תשנ"ד- 1994
מכון הכתב
2
אמנון שמוש
ירושלים
תשמ"ח- 1988
כרטא
2
ירושלים
תש"מ- 1980
המשפחה
1
ירושלים
צוקרמן
1
ירושלים
תרפ"ט- 1929
2
תשנ"א- 1971
2
מרדכי אשקר
ירושלים
תשכ"ז- 1967
1
שלום משה סתהון
ירושלים
תש"ץ- 1930
1
וולניי
ירושלים
תשנ"ז- 1996
יד יצחק בן-צבי מוסד ביאליק
1
ירושלים
תשמ"א- 1981
1
שמואל מורה
תל-אביב
תשמ"א- 1981
צ'רי קובר
1
אפרים חזן
ירושלים
תשמ"ז- 1987
משגב
2
מרדכי עטייה
ירושלים
תשט"ו- 1955
3
רבי יצחק שרים
תל-אביב
המכון למחקר תורני
2
רבי יצחק שרים
תל-אביב
המכון למחקר תורני
2
שמעון רובינשטיין
ירושלים
תשנ"ה- 1995
2
יששכר בן-עמי
ירושלים
תשמ"ב- 1982
האוניברסיטה העברית
1
ארם צובה
1
חיים יצחק הלוי
ירושלים
אמרי פי
3
הרב עובדיה יוסף
ירושלים
אמרי פי
2
אברהם חמוי
ירושלים
תשנ"ה- 1995
מכון הכתב
2
ירושלים
תרי"ט- 1859
1
ליוורנו
תקצ"ז- 1837
2
ליוורנו
תקצ"ז- 1837
1
יחזקל חי אל ביד
ניו-יורק
תש"ל- 1970
1
יחזקל חי אל ביד
ניו-יורק
תשל"ב- 1972
3
יחזקל חי אל ביד
ניו-יורק
תשל"א- 1971
2
יחזקל חי אל ביד
ניו-יורק
תשל"ג- 1973
4
ירושלים
תשי"ח- 1958
 ,
1
ירושלים
תש"ך- 1960
מאנגס
4
משרד החינוך ומכון בן-צבי
1
תרגום-יצחק הלוי
ירושלים
תשס"א- 2001
מרכז מורשת אר"ץ
7
שלמה בן לא"אמור ויצחק זעפראני
ירושלים
תשנ"ז- 1997
2
אליהו שרים ודביר שרים
תל-אביב
תשנ"א- 1991
המכון למחקר תורני
5
ירושלים
1
שמואל לניאדו
ירושלים
תשמ"ד- 1984
מכון הכתב
1
יצחק עטייס
ירושלים
תשס"ג- 2003
2
אסתר שטיינהורן
ירושלים
תשמ"ב- 1982
ראובן מס בע"מ
1
יעקב עדס
ירושלים
תש"ס- 2000
ישיבת קול יעקב
2
עזרא בצרי
ירושלים
תשמ"א- 1981
מכון הכתב
1
אבנר זדה
בני ברק
תשס"ג- 2003
1
אברהם ענתיבי
ירושלים
תשמ"א- 1981
אברהם מצי
7
שרגא וויס
ירושלים
תשמ"ב- 1982
משאבים
2
שרגא וייס
ירושלים
תשמ"א- 1981
ראובן
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ו- 1996
אור יום טוב
1
ידידיה פלס
תשנ"א- 1971
חולתה
1
יהודה קצין
ירושלים
תשמ"ה- 1985
אהבת שלום
1
משה רחמים שעיו
ירושלים
תשס"ו- 2006
מכון מחקרי אר"ץ
2
מזל בן-עטר
תשמ"ט- 1955
1
משרד החינוך ומכון בן-צבי
1
משרד החינוך ומכון בן-צבי
1
משרד החינוך ומכון בן-צבי
1
משרד החינוך ומכון בן-צבי
1
יעקב מ. לנדאו
ירושלים
תשל"א- 1971
מערכות
1
תל-אביב
תשנ"ג- 1993
1
מינה רוזן
תל-אביב
תשמ"ה- 1985
אוניברסיטת תל-אביב ומשרד הבטחון
1
אמנון שמוש
תל-אביב
תשכ"א- 1961
מסדה
1
אברהם בן יעקב
תל-אביב
תשמ"ד- 1984
צ'רי קובר
1
יעקב אלעזר
ירושלים
תשנ"ז- 1997
תנועת יד לראשונים בא"י
2
יונה רפאלי
ירושלים
תשמ"ד- 1984
אוהל שם
1
אדמון מ. כהן
חלב
תשנ"ד- 1950
המרכז העולמי למורשת אר"ץ
2
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ב- 1992
אור יום טוב
1
אהרן זכאי
ירושלים
תשנ"ב- 1992
אור יום טוב
1
אברהם בן יעקב
ירושלים
תשמ"ב- 1982
נוריאל שרים
1
שת בר יפת הרופא
ירושלים
תשס"ג- 2002
ישועה בן-דוד סאלם
2
שת בר יפת הרופא
ירושלים
תשס"ג- 2002
ישועה בן-דוד סאלם
2
עובדיה יוסף ושמואל זכאי
ירושלים
תשמ"ט- 1989
2
עזרא בצרי
ירושלים
תשנ"ט- 1989
מכון הכתב
2
דביר שרים
בני-ברק
תשנ"ג- 1993
2
יוסף ידיד הלוי
ברוקלין
תשל"ד- 1974
שלמה ידיד הלוי
1
יוסף ידיד הלוי
ירושלים
תשל"ב- 1972
שלמה ידיד הלוי
1
ירושלים
תשנ"ט- 1999
בן צבי
1
עזרא בצרי
ירושלים
תשמ"א- 1981
מכון הכתב
1
שמואל לניאדו
ירושלים
תשנ"ו- 1996
מכון הכתב
2
שמואל לניאדו
ירושלים
תשנ"ז- 1997
מכון הכתב
2
שמואל לניאדו
ירושלים
תשנ"ח- 1998
מכון הכתב
2
משה עזרא מזרחי
ירושלים
תשס"ג- 2003
דברי שלום
2
יגאל אושרי
רמת גן
תשמ"ח- 1988
2
רפי סיטון
ירושלים
תשנ"ח- 1998
כספית
1
יצחק שמוש וברוך מורן
תל-אביב
תשט"ו- 1954
מ. ניומן
1
אליעוז חפר
1
אליעוז חפר
1
1
משה ויינברג
ירושלים
תשנ"ט- 1989
הקיבוץ המאוחד
2
שמואל לניאדו
ירושלים
תשמ"ה- 1985
מכון הכתב
2
משה עטיאס
ליוורנו
תקי"ג- 1753
1
שלמה בילפורטי
ירושלים
תשמ"ד- 1984
מכון הכתב
2
הרב שמואל גרינימן
בני ברק
1
אהרן זכאי
ירושלים
תש"ן- 1990
אור יום טוב
1
יצחק אלפיה
ירושלים
תרצ"ט- 1939
2
מנחם ידיד
ירושלים
תשס"א- 2001
המרכז העולמי למורשת אר"ץ
10
אברהם שטאג
ירושלים
תשנ"ז- 1997
משרד החינוך
1
אברהם כהן טאוויל
ירושלים
תשנ"ג- 1993
המרכז העולמי למורשת אר"ץ
450
בתיה בנין, רבקה עמיעד וגילה שקד
רחובות
עירית רחובות
1
צבי יהודה
תשנ"ו- 1986
מרכז מורשת יהודות בבל
1
שלמה דשן ומשה שקד
תל-אביב
תשמ"ד- 1984
שוקן
1
משה דוד גאון
1
לאה רוט-גרסון
ירושלים
תשס"א- 2001
מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
1
רנדו דה פליצ'ה
תל-אביב
תשמ"ט- 1989
הוצאת מעריב
1
חיפה
תשנ"ז- 1997
ידיעות אחרונות
1
חיים יצחק לוי
ירושלים
אמרי פי
2
Back To Top