skip to Main Content

שם הספר: אורחות חיים
שם המחבר: מנחם ידיד
שם הוצאה לאור: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תשנ"ה- 1995
מס' סידורי: 10
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 1אורחות חיים
קובץ תפילות ופיוטים
כמנהג ק”ק ארם צובא(חלב) ואגפיה העי”א
כולל עיקרי הלכות
לזכר הצדיק הרה”ג המקובל האלוקי
רבי יום טוב ידיד הלוי זצוק”ל
לרגל יומא דהילולא ר”ח תמוז תשנ”ה
יו”ל ע”י ישיבת שמחת יום טוב
בנשיאות בנו של הצדיק
ה”ה מנחם ידיד ז”ל
עיר הקודש ירושלים תובב”א
תשנ”ה

Accessibility
Back To Top