skip to Main Content

שם הספר: ספר מלל לאברהם
שם המחבר: עזרא בצרי
שם הוצאה לאור: מכון הכתב
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תשמ"א- 1981
מס' סידורי: 376
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 2ספר מלל לאברהם

דרשות על פרשיות השבוע, בדרך חידושי דינים. חברו הגאון המופלא חסידא קדישא מרבני אר״ץ כמהר״ר אברהם סתהון זצוק״ל.

הוציא לאור והוסיף מבוא הרב עזרא בצרי אב בית דין ירושלים ת״ו

יצא לאור בעזרת תרומת הגברת טרה שמאע ובניה היו׳ לעי״נ דניאל שמאע הלוי זלה״ה

Accessibility
Back To Top