skip to Main Content

שם הספר: שקיעה במזרח
שם המחבר: איתמר לוין
שם הוצאה לאור: משרד הבטחון
מקום הוצאה לאור: משרד הביטחון
תשס"א- 2001
מס' סידורי: 479
מיקום בספרייה: 13-1
מספר עותקים: 1

שקיעה במזרחהספר “שקיעה במזרח” מציב בפני מנהיגי ישראל ודעת הקהל את האתגר להבטיח ליוצאי מדינות ערב את הצדק שנמנע מהם במשך למעלה מיובל.
מאות אלפי יהודים נאלצו להגר ממדינות ערב לאחר הקמת מדינת ישראל. כמעט כולם יצאו כאשר רק בגדיהם לגופם ומזוודה בודדת בידם. כל רכושם – פרי עמל של עשרות דורות – נשאר בידי שכניהם, שותפיהם וארצותיהם. בעוון יהדותם, נגזר עליהם להפוך לפליטים חסרי כול; אחדים מהם שילמו בחייהם על כך שנולדו יהודים. ספר זה חושף את פרטי הגזל הענק, שנמשך עשרות שנים, הרס רבבות משפחות דיפלומטיים – כל אלה מצטרפים יחדיו לתיאור ראשון מסוגו של השוד השיטתי אשר גדע קהילות יהודיות בנות אלפי שנים. לגילויים אלה תהא חשיבות עצומה כאשר יגיע המשא ומתן המדיני במזרח – התיכון לשלביו האחרונים. “למרות השנים שחלפו, נותרו פתוחים פצעי הנפש ופצעי הממון של היהודים יוצאי מדינות ערב. הטרגדיה המזרח – התיכונית לא היתה מנת חלקו של עם אחד בלבד, והסבל האנושי היה חוצה גבולות. בקוראנו את גילוייו של איתמר לוין, אנו כואבים את הסבל, אך גם נחושים בהחלטתנו שלא לתת לחוסר הצדק להימשך.

Back To Top