skip to Main Content

שם הספר: זרעא דיוסף
שם המחבר: יוסף אשכנזי
שם הוצאה לאור: חיים י. אשכנזי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תש"מ- 1990
מס' סידורי: 361
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1

זרעא דיוסף

הכולל חידושים יקרים ונחמדים מפרד״ס התורה

ז״ך אופנים לקשר סוף התורה בתחילתה מסרות, מאמרי חז״ל, דרושים שונים, הספדים, תפילות ובקשות, פזמונים, ועוד.

מאת: החכם השלם והכולל ענוותן כהלל מרביץ תורה ברבים ומלמד תשב”ר

חכם יוסף אשכנזי זצ״ל זיע”א

יוצא לאור בע״ה ובישועתו אחרי מאמצים גדולים בהשתדלות בנו בכורו עבדא דרבנן ותלמידיהון הצעיר חיים י. אשכנזי ס”ט

נדפס בעיה״ק ירושלים תובב״א

יעא לאור בשנת: יוסף י”ה״ו״ה עליכם עליכם ועל בניכם ה — תש״ן לב״ע

Back To Top