skip to Main Content

שם הספר: ספר ויאמר אברהם - שו"ת
שם המחבר: אברהם חיים ודניאל עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תשנ"ח- 1998
מס' סידורי: 358
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1


ספר ויאמר אברהם – שו”ת
שאלות ותשובות
אורח חיים * יורה דעה
כולל
שאלות ותשובות בהלכות ברכת הפירות, שהיה וחזרה, בורר,
ארבעת המינים, בשר בחלב, תערובות
בחסדי ה׳
ברהם חיים בלאאמו״ר הגאון ר׳ דניאל עדם

עיה״ק ירושלים תובב״א שנת ה׳ תשב״ ח

Back To Top