skip to Main Content

שם הספר: מקראות גדולות הכתר-ספר שמואל א-ב
שם המחבר: מנחם כהן
שם הוצאה לאור: אוני' בר-אילן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תשנ"ג- 1993
מס' סידורי: 296
מיקום בספרייה: 13-4
מספר עותקים: 1

מקראות גדולות הכתר-ספר שמואל א-ב

מהדורת יסוד חדשה ההדרה מדעית על־פי כתבי־יד עתיקים
נוסח המסורה המדויק של המקרא עם מסורה גדולה ומסורה קטו
על־פי “כתר אדם צובה”
כתב היד שהגיהו מסרו וניקדו אהרון בן־אשר ועליו סמך הרמב”ם בהלכות ספר־תורה
ונילוים אליו:
תרגומים ארמיים על־פי נוסחם של כתבי־יד תימניים מדויקים
פירושים
מבחר עשיר של פירושים פרי עטם של גדולי מפרשי הפשט מימי־הביניים על־פי מיטב כתבי־היד העתיקים
“עין המסורה”
ביאור ומראי־מקומות לכל הערות המסורה של “כתר ארם צובה”
מהדיר ועורך מדעי:
מנחם כהן
הוצאת אוניברסיטת בר־אילן

Back To Top