skip to Main Content

שם הספר: במדבר עם כלי חמדה
שם המחבר: שמואל לניאדו
שם הוצאה לאור: מכון הכתב
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תשמ"ד- 1984
מס' סידורי: 38
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 1


ספר במדבר עם כלי חמדה

למורנו החכם השלם, ראש על אר׳׳ץ
כמוהר'ר שמואל לנייאדו זלה׳׳ה
ותרגום אונקלוס ופירוש רש”י ונחל קדומים לגאון עוזנו החיד׳׳א זלה׳׳ה ועוד פירושים.
הוציא לאור והוסיף מבוא הרב עזרא בצרי שליט׳׳א אב בית דין ירושלים

Back To Top