skip to Main Content

שם הספר: דברים עם כלי חמדה
שם המחבר: שמואל לניאדו
שם הוצאה לאור: מכון הכתב
מקום הוצאה לאור: ירושלים
תשל"ד- 1984
מס' סידורי: 85
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 1ספר דברים עם כלי חמדה

למורנו החכם השלם, ראש על אר׳׳ץ
כמוהר'ר שמואל לנייאדו זלה׳׳ה
ותרגום אונקלוס ופירוש רש”י ונחל קדומים לגאון עוזנו החיד׳׳א זלה׳׳ה ועוד פירושים.
הוציא לאור והוסיף מבוא הרב עזרא בצרי שליט׳׳א אב בית דין ירושלים

Accessibility
Back To Top