skip to Main Content

עמוד האינטרנט של ספריית המרכז ארם צובא בבניה בשל עבודת דיגיטציה של הספרים. עמכם הסליחהשם הספר: זרעא דיוסף
שם המחבר: יוסף אשכנזי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 361
תש"מ- 1990
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: המעלות לשלמה
שם המחבר: שלמה לנייאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 380
תשמ"ז- 1987
מיקום בספרייה: 13-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר משלי
שם המחבר: יצחק תורג'מן - ציורים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 381
תשס"ה- 2005
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר נוכח השולחן
שם המחבר: חיים מרדכי לבטון
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 382
תשס"ב- 2001
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר על הקדושים אשר באר"ץ
שם המחבר: דוד לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 383
תשמ"ו- 1986
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר קרבן אש"ה
שם המחבר: ר' אליהו בן-יוסף
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 384
תשמ"ה- 1985
מיקום בספרייה: 13-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר קרית ארבע
שם המחבר: אברהם הכהן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 385
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר שבט מוסר
שם המחבר: עצאית אלאדב
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 386
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר שיר ושבחה הלל וזמרה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 387
תשל"ז- 1977
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר שירי הבקשות לשבת קודש
שם המחבר: יהודה מועלם
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 388
תשס"א- 2001
מספר עותקים: 1
שם הספר: שפת אמת
שם המחבר: אליהו משען
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 389
תשמ"ט- 1989
מיקום בספרייה: 15-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר תהלים - משען לצדיקים
שם המחבר: שלמה בן יצחק
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 390
תשנ"ט- 1999
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספרי אר"ץ - הספרת התורנית של חכמי אר"ץ
שם המחבר: ירון הראל
מקום הוצאה לאור: ישראל
מס' סידורי: 391
תשנ"ז- 1981
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 5
שם הספר: עד עמוד התליה
שם המחבר: יהודה אטלס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 392
תשל"ח- 1978
מיקום בספרייה: 13-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: עדה ולשון - חלק ז'
שם המחבר: יצחק אבישור
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 393
תשמ"א- 1981
מספר עותקים: 2
שם הספר: עדה ולשון - חלק י"ט
שם המחבר: יצחק אבישור
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 394
תשנ"ב- 1992
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר מעין גנים
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 379
תשכ"א- 1961
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר מנחת התורה - חלק ב'
שם המחבר: יעקב עטיה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 378
תשנ"ט- 1999
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר מנחת התורה - חלק א'
שם המחבר: יעקב עטיה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 377
תשנ"ט- 1999
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר חדוות החיים - חלק א' (אושר ושמחה)
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 362
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר חדוות החיים - חלק ב' (אמונה ובטחון)
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 363
תשנ"ט- 1999
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 3
שם הספר: ספר חדוות החיים - חלק ג' (ואני תפילתי)
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 364
תשנ"ט- 1999
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 4
שם הספר: ספר חדוות החיים - חלק ד' (שובה ישראל)
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 365
תשנ"ט- 1999
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 5
שם הספר: חזון ישעיה
שם המחבר: ישעיה דיין
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 366
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 15-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר חקת הפסח
מקום הוצאה לאור: ליוורנו
מס' סידורי: 367
תקכ"ג- 1763
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר טוב טעם
שם המחבר: הרב עזרא בצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 368
תשמ"ד- 1984
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר יוהחנא
שם המחבר: אברהם הכהן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 369
תש"ס- 2000
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר ליקוט משען בראשית - חלק א'
שם המחבר: שלמה בן-יצחק
מקום הוצאה לאור: הרצליה
מס' סידורי: 370
תשנ"ז- 1997
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר לקדושים אשר באר"ץ
שם המחבר: דוד לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 371
תש"ם- 1980
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר לשון חכמים
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 372
מספר עותקים: 1
שם הספר: מגן בעדי
שם המחבר: שאול מטלוב
מקום הוצאה לאור: ברוקלין
מס' סידורי: 373
תש"ל- 1970
מיקום בספרייה: 18-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר מחמדי התורה
שם המחבר: שמואל זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 374
תשמ"ח- 1988
מספר עותקים: 1
שם הספר: מחנה יהודה
שם המחבר: יעקב משה הלל
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 375
תשמ"ט- 1989
מיקום בספרייה: 13-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר מלל לאברהם
שם המחבר: עזרא בצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 376
תשמ"א- 1981
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: עדה ולשון - חלק כ"ב
שם המחבר: יצחק אבישור
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 395
תשנ"ח- 1998
מספר עותקים: 1
שם הספר: עולם הנצח
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 396
תשנ"ט- 1999
מיקום בספרייה: 17-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: מודיעין וריגול
שם המחבר: עזיז בך
מקום הוצאה לאור: ת"א
מס' סידורי: 397
תשנ"א- 1991
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: פרוש "מצח אהרון"
שם המחבר: נחם אילן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 417
תשנ"ו- 1996
מספר עותקים: 2
שם הספר: פרנסה טובה
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 418
תשנ"א- 1991
מספר עותקים: 1
שם הספר: פרקי אבות
שם המחבר: יוסף חיים אליהו
מקום הוצאה לאור: בגדאד
מס' סידורי: 419
תרס"ט- 1909
מספר עותקים: 1
שם הספר: פתח האהל - הכנסת אורחים בהלכה ובאגדה
שם המחבר: משה רחמים שעיו - עורך הספר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 420
תשס"ו - מהדורה שניה- 2006
מיקום בספרייה: 15-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: צדק ושלום
שם המחבר: אליהו משען
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 421
תשמ"ט- 1989
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: צוף דבש
שם המחבר: יצחק פרחי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 422
תרפ"ט- 1929
מספר עותקים: 1
שם הספר: צוף דבש
שם המחבר: יצחק פרחי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 423
תרפ"ט- 1929
מספר עותקים: 1
שם הספר: צופה פני דמשק
שם המחבר: יצחק דנה
מקום הוצאה לאור: חיפה
מס' סידורי: 424
תשס"א- 2001
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: צפון אפריקה
שם המחבר: ציון עמיר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 425
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: קב הישר
מקום הוצאה לאור: ליוורנו
מס' סידורי: 426
תר"ג- 1843
מספר עותקים: 1
שם הספר: קהילת יהודי מרוקו - שורשים ומסורת
שם המחבר: יוסף שטרית ואברהם חיים
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 427
תשנ"ו- 1996
מספר עותקים: 1
שם הספר: קובץ בית ישראל
שם המחבר: ישראל אבוחצירא
מקום הוצאה לאור: נתיבות
מס' סידורי: 428
תשמ"ח- 1988
מספר עותקים: 3
שם הספר: קול מבשר
מס' סידורי: 429
מספר עותקים: 1
שם הספר: קונטרס - ונתת לעבדיך
שם המחבר: דביר שרים
מקום הוצאה לאור: בני-ברק
מס' סידורי: 430
תשנ"ב- 1992
מספר עותקים: 2
שם הספר: קונטרס ההשכמה - קונטרס התעוררות לתפילה
שם המחבר: שלום לופס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 431
תשמ"ה- 1985
מספר עותקים: 1
שם הספר: פעמיים - חלק 9
מס' סידורי: 415
תשמ"א- 1939
מספר עותקים: 2
שם הספר: פעמיים - חלק 75
מס' סידורי: 414
תשנ"ח- 1992
מספר עותקים: 1
שם הספר: פעמיים - חלק 72
מס' סידורי: 413
תשנ"ז- 1989
מספר עותקים: 1
שם הספר: עטרת מרדכי - סידור כוונות לחנוכה - כרכים א-ב
שם המחבר: מרדכי עטיה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 398
תשס"ו- 2006
מיקום בספרייה: 15-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: עטרת שלמה דיני שכנים
שם המחבר: יוסף כדורי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 399
תש"ל- 1970
מספר עותקים: 1
שם הספר: עטרת שלמה דיני שכנים
שם המחבר: שלמה זעפראני
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 400
תשנ"א- 1991
מיקום בספרייה: 15-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: עלי נהר
שם המחבר: נסים הררי רפול
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 401
תשנ"ד- 1994
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: עם וארץ קמים לתחייה
שם המחבר: י. קלואזנר
מס' סידורי: 402
מספר עותקים: 2
שם הספר: ערזית
שם המחבר: אמנון שמוש
מקום הוצאה לאור: גבעתיים
מס' סידורי: 403
תש"ן- 1990
מספר עותקים: 1
שם הספר: עשרת הדברות-אבתידא כלאמנא
שם המחבר: אברהם הללי
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 404
תשס"ג- 2003
מיקום בספרייה: 13-1
מספר עותקים: 23
שם הספר: פה אליהו - חלק א
שם המחבר: אליהו חמוואי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 405
תשמ"ג- 1983
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: פירוש "מצח אהרון"
שם המחבר: אהרון בריש
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 406
תשנ"ו- 1996
מספר עותקים: 3
שם הספר: פעמיים - חלק 14
מס' סידורי: 407
תשמ"ב- 1944
מספר עותקים: 1
שם הספר: פעמיים - חלק 28
מס' סידורי: 408
תשמ"ו- 1956
מספר עותקים: 1
שם הספר: פעמיים - חלק 29
מס' סידורי: 409
תשמ"ו- 1956
מספר עותקים: 1
שם הספר: פעמיים - חלק 3
מס' סידורי: 410
תשל"ט- 1933
מספר עותקים: 2
שם הספר: פעמיים - חלק 66
מס' סידורי: 411
תשנ"ו- 1986
מספר עותקים: 1
שם הספר: פעמיים - חלק 67
מס' סידורי: 412
תשנ"ו- 1984
מספר עותקים: 2
שם הספר: קונטרס השמיטה
שם המחבר: עזרא בצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 432
תשל"ט- 1979
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר זכרון לנפש
שם המחבר: אברהם ישעיה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 360
תשמ"ה- 1985
מספר עותקים: 2
שם הספר: מעין חתום
שם המחבר: אמנון שמוש
מס' סידורי: 289
תשמ"ד- 1983
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: נביאים וכתובים עם פירוש רש"י - כרך י"א
מקום הוצאה לאור: ווילנא
מס' סידורי: 308
תרע"א- 1911
מספר עותקים: 1
שם הספר: נחלת עזרא - דרושים
שם המחבר: עזרא הדאייה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 309
תשנ"ח- 1988
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: נחלת עזרא - חידושים על הרמב"ם
שם המחבר: עזרא הדאייה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 310
תשנ"ח- 1988
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: נחלת עזרא - שאלות ותשובות
שם המחבר: עזרא הדאייה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 311
תשנ"ד- 1984
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: נספחים: פרקים - מחקריים
מס' סידורי: 312
מספר עותקים: 3
שם הספר: נר יום טוב - חלק א
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 313
תשנ"ג- 1992
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: נר יום טוב - חלק ב
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 314
תשנ"ג- 1993
מספר עותקים: 1
שם הספר: נר יום טוב - חלק ג
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 315
תשנ"ד- 1994
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 8
שם הספר: נר יום טוב - חלק ד
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 316
תשנ"ה- 1995
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 54
שם הספר: נר יום טוב - חלק ה
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 317
תשנ"ו- 1996
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 7
שם הספר: נר יום טוב - חלק ו
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 318
תשנ"ז- 1997
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 6
שם הספר: נר יום טוב - חלק ז
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 319
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 3
שם הספר: נר יום טוב - חלק ח
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 320
תשנ"ט- 1999
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 50
שם הספר: נר יום טוב - חלק ט
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 321
תש"ס- 2000
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 74
שם הספר: נר יום טוב - חלק י'
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 322
תשס"א- 2001
מספר עותקים: 1
שם הספר: נביאים וכתובים עם פירוש רש"י - כרך ז'
מקום הוצאה לאור: ווילנא
מס' סידורי: 307
תרע"א- 1911
מספר עותקים: 1
שם הספר: נביאים וכתובים עם פירוש רש"י - כרך ה'
מקום הוצאה לאור: ווילנא
מס' סידורי: 306
תרע"א- 1911
מספר עותקים: 1
שם הספר: נביאים וכתובים עם פירוש רש"י - כרך ג'
מקום הוצאה לאור: ווילנא
מס' סידורי: 305
תרע"א- 1911
מספר עותקים: 1
שם הספר: מערכי לב
שם המחבר: רחמים משה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 290
תשנ"ג- 1993
מיקום בספרייה: 15-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: מעשה נסים
שם המחבר: אברהם מוגרבי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 291
תשמ"ח- 1988
מספר עותקים: 1
שם הספר: מצחף שמירת שבת
שם המחבר: דוד משה סתהון
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 292
תרפ"ט- 1929
מספר עותקים: 1
שם הספר: מצרים
שם המחבר: ציון עמיר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 293
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: מקהיר עד דמשק
שם המחבר: ג'ון רוי קרלסון
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 294
תשי"ב- 1952
מספר עותקים: 1
שם הספר: מקהיר עד דמשק
מס' סידורי: 295
שם הספר: מקראות גדולות הכתר-ספר שמואל א-ב
שם המחבר: מנחם כהן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 296
תשנ"ג- 1993
מיקום בספרייה: 13-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: מרן הבית יוסף
שם המחבר: צ. קלין
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 297
תשמ"ח- 1988
מספר עותקים: 1
שם הספר: משען לצדיקים ליקוטים מעיין יעקב
שם המחבר: שלמה בן-יצחק
מס' סידורי: 298
מספר עותקים: 1
שם הספר: משפט שלמה
שם המחבר: יצחק זעפראני
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 299
תשנ"ב- 1992
מספר עותקים: 1
שם הספר: משפט שלמה - חלק א'
שם המחבר: יצחק זעפראני
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 300
תשנ"ה- 1995
מספר עותקים: 1
שם הספר: משפט שלמה - חלק ב'
שם המחבר: יצחק זעפראני
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 301
תשנ"ה- 1995
מספר עותקים: 1
שם הספר: משפט שלמה - חלק ג'
שם המחבר: יצחק זעפראני
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 302
תשנ"ה- 1995
מספר עותקים: 1
שם הספר: מתנה לבר מצווה
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 303
תשמ"ט- 1989
מספר עותקים: 4
שם הספר: נביאים וכתובים עם פירוש רש"י - כרך א'
מקום הוצאה לאור: ווילנא
מס' סידורי: 304
תרע"א- 1911
מספר עותקים: 1
שם הספר: נר יום טוב - חלק יא
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 323
תשס"ב- 2002
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: סדור ליום כיפור - חקת עולם
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 324
תרנ"ה- 1895
מספר עותקים: 1
שם הספר: מגילת איכה-סדרת התנך של ארטסקרול
שם המחבר: נתן שרמן ומאיר יעקב זלוטוביץ
מקום הוצאה לאור: כפר חסידים
מס' סידורי: 325
תשנ"א- 1991
מיקום בספרייה: 18-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר במדבר עם תרגום אונקלוס
מקום הוצאה לאור: ווילנא
מס' סידורי: 344
תרפ"א- 1921
מספר עותקים: 1
שם הספר: בן דוד על התורה
שם המחבר: משה דווין
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 345
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר בירך יצחק
שם המחבר: עזרא בצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 346
תשמ"א- 1981
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: ברכת יוסף
שם המחבר: יוסף ידיד הלוי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 347
תשל"א- 1971
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר דרך אמונה
שם המחבר: אברהם מצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 348
תשל"ח- 1978
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר דרך אמונה - חלק א
שם המחבר: יעקב שאול דוויך הכהן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 349
תשמ"ח- 1988
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר ויאמר אברהם - הלכות ארבעת המינים
שם המחבר: אברהם חיים ודניאל עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 350
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר ויאמר אברהם - הלכות בורר
שם המחבר: אברהם חיים ודניאל עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 351
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר ויאמר אברהם - הלכות ברכת הפירות
שם המחבר: אברהם חיים ודניאל עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 352
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר ויאמר אברהם - הלכות בשר וחלב
שם המחבר: אברהם חיים ודניאל עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 353
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר ויאמר אברהם - הלכות מליחה
שם המחבר: אברהם חיים ודניאל עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 354
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר ויאמר אברהם - הלכות שהיה וחזרה
שם המחבר: אברהם חיים ודניאל עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 355
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר ויאמר אברהם - הלכות תערובות
שם המחבר: אברהם חיים ודניאל עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 356
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר ויאמר אברהם - לוח ברכות
שם המחבר: אברהם חיים ודניאל עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 357
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר ויאמר אברהם - שו"ת
שם המחבר: אברהם חיים ודניאל עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 358
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר בית שמחה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 343
תשכ"א- 1961
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר באר יצחק
שם המחבר: יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: ברוקלין
מס' סידורי: 342
תשל"ט- 1979
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: ארוכה ומרפא
שם המחבר: הלל דוד
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 341
תשמ"ד- 1984
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: מגילת אסתר-סדרת התנך של ארטסקרול
שם המחבר: נתן שרמן ומאיר יעקב זלוטוביץ
מקום הוצאה לאור: כפר חסידים
מס' סידורי: 326
תשנ"א- 1991
מיקום בספרייה: 18-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: מגילת קהלת-סדרת התנך של ארטסקרול
שם המחבר: נתן שרמן ומאיר יעקב זלוטוביץ
מקום הוצאה לאור: כפר חסידים
מס' סידורי: 327
תשנ"א- 1991
מיקום בספרייה: 18-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: מגילת רות-סדרת התנך של ארטסקרול
שם המחבר: נתן שרמן ומאיר יעקב זלוטוביץ
מקום הוצאה לאור: כפר חסידים
מס' סידורי: 328
תשנ"א- 1991
מיקום בספרייה: 18-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: שיר השירים-סדרת התנך של ארטסקרול
שם המחבר: נתן שרמן ומאיר יעקב זלוטוביץ
מקום הוצאה לאור: כפר חסידים
מס' סידורי: 329
תשנ"א- 1991
מיקום בספרייה: 18-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: סוריה - מאהבה אל הצמרת
שם המחבר: פטריק סיל
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 330
תשכ"ח- 1968
מספר עותקים: 1
שם הספר: סידור גאולת ישראל לחנוכה
שם המחבר: יום טוב ידיד הלוי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 331
תשס"א- 2001
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 42
שם הספר: סידור גאולת ישראל ליום העצמאות
שם המחבר: יום טוב ידיד הלוי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 332
תשס"ב- 2002
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: סידור גאולת ישראל לפורים
שם המחבר: יום טוב ידיד הלוי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 333
תשס"ב- 2002
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: סידור לתשעה באב וארבע צומות
שם המחבר: יצחק שחיבר
מקום הוצאה לאור: ארגנטינה
מס' סידורי: 334
תשמ"ו- 1986
מספר עותקים: 1
שם הספר: סיפור קריית העירייה - ירושלים
שם המחבר: דוד קרויאוקר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 335
תשנ"ג- 1993
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: סליחות
שם המחבר: יצחק שחיבר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 336
תשנ"ג- 1983
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 3
שם הספר: ספונות
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 337
תשי"ז- 1957
מיקום בספרייה: 13-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר אוצרות חכמי אר"ץ על הרמב"ם
שם המחבר: יצחק ענתאבי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 338
תשמ"ט- 1989
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: ספר איוב
שם המחבר: יצחק תורג'מן - ציורים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 339
תשס"ו- 2006
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר אמת מאר"ץ
שם המחבר: שלמה צפדיה ושמואל מורסיא
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 340
תשמ"ח- 1988
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר ויזרע יצחק - הלכות תערובת
שם המחבר: שלמה בן לא"אמור ויצחק זעפראני
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 359
תשס"ב- 2002
מיקום בספרייה: 15-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: קטלוג
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 433
תש"מ- 1980
מספר עותקים: 4
שם הספר: סדרת מקראות גדולות
מס' סידורי: 506
מיקום בספרייה: 17-1
מספר עותקים: סדרה
שם הספר: השליח הנודד חלק ב
שם המחבר: אברהם בן יעקב
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 160b
תשמ"ב- 1988
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: The Middle East on the eve of Modernity
שם המחבר: Abraham Marcus
מקום הוצאה לאור: Columbia State University NY
מס' סידורי: 1021
1989
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: Il calendario ebraico
שם המחבר: Emilio Piccioto
מקום הוצאה לאור: Milano- Italy
מס' סידורי: 1007
1991
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: Jewish Ethnicity in Israel 1948-1986
שם המחבר: Sammy Smooha
מקום הוצאה לאור: NY USA
מס' סידורי: 1016
1986
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: פרקי אבות
שם המחבר: יצחק בן אהרון
מס' סידורי: 416
1978- תשל"ט
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: חכמה ומוסר
שם המחבר: אברהם ענתיבי
מקום הוצאה לאור: ירשלים
מס' סידורי: 512
תשמ"א- 1980
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: Deal Delights Classics
שם המחבר: Lori & Rene Roffe
מקום הוצאה לאור: USA
מס' סידורי: 1023
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: ניחוחות חלב
שם המחבר: פופה דוויך
מקום הוצאה לאור: ישראל
מס' סידורי: 513
2007
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: מילון לטקסטים ערביים-יהודיים מימי הביניים
שם המחבר: יהושוע בלאו
מקום הוצאה לאור: ירשלים
מס' סידורי: 514
תשס"ו- 2005
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: כתבים סיפורים מוקדמים
שם המחבר: אמנון שמוש
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 515
2000
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: כתבים רומנים מאוחרים
שם המחבר: אמנון שמוש
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 517
תש"ס- 2000
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: כתבים רמנים מוקדמים
שם המחבר: אמנון שמוש
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 516
תש"ס- 2000
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: מעבר באת ואל עבר תשוב
שם המחבר: אמנון שמוש
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 518
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: Michel Ezra Safra y sus hijos
שם המחבר: אמנון שמוש Amnon Shamosh
מקום הוצאה לאור: Jerusalem
מס' סידורי: 1014
1984
מיקום בספרייה: 14-2
שם הספר: Mi Hermana La Novia
שם המחבר: אמנון שמוש Amnon Shamosh
מקום הוצאה לאור: Jerusalem
מס' סידורי: 1013
מיקום בספרייה: 14-2
שם הספר: Sefardica-part 1-4
שם המחבר: Federacion Safaradi Latinoamericana
מס' סידורי: 1015
1985
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 3
שם הספר: The Holocaust
שם המחבר: International Center For Holocaust Studies
מקום הוצאה לאור: NY USA
מס' סידורי: 1018
1988
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: From Immigrant to Citizen
שם המחבר: Maurice M. Roumani
מקום הוצאה לאור: Sede Boker Israel
מס' סידורי: 1006
1979
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: פריצת דרך
שם המחבר: אליהו ריקה
מקום הוצאה לאור: ישראל
מס' סידורי: 507
שם הספר: הכנסת ואני
שם המחבר: יוחנן בדר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 508
1979
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: שני נהרות והים הגדול
שם המחבר: חיים אשר
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 509
1996
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: לא אירה רע
שם המחבר: נתן שרנסקי
מקום הוצאה לאור: ישראל
מס' סידורי: 510
מיקום בספרייה: 13-2
שם הספר: בדם ואש
שם המחבר: תרסטון קלארק
מקום הוצאה לאור: ישראל
מס' סידורי: 511
1981
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: The Encyclopedia of Jewish Institution
שם המחבר: Oded Rosen
מקום הוצאה לאור: Tel Aviv
מס' סידורי: 1017
1983
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: The Jews in the Greek Age
שם המחבר: Elias J. Bickerman
מקום הוצאה לאור: Harrord
מס' סידורי: 1019
1988
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: Esperanza y Realidad
שם המחבר: Isaac Dabbah Azkenazi
מקום הוצאה לאור: Mexico
מס' סידורי: 1002
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: From Aleppo to America - The story of two families
שם המחבר: Robert Chira
מקום הוצאה לאור: Orlando USA
מס' סידורי: 1005
2001
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: From Aleppo to America - Part 2
שם המחבר: Robert Chira
מקום הוצאה לאור: Orlando USA
מס' סידורי: 1004
1994
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 55
שם הספר: Ethiopian Jaws & Israel
שם המחבר: Michael Ashkenazi & Alex Wienghod
מקום הוצאה לאור: USA
מס' סידורי: 1003
1987
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: Martin Buber's Life and Work - The later years
שם המחבר: Maurice Friedman
מקום הוצאה לאור: Detroit USA
מס' סידורי: 1011
1988
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: Martin Buber's Life and Work - The Middle Years
שם המחבר: Maurice Friedman
מקום הוצאה לאור: Detroit USA
מס' סידורי: 1012
1988
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: The Jews were expendable
שם המחבר: Monty Noam Penkower
מקום הוצאה לאור: Detroit USA
מס' סידורי: 1020
1988
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: Jews from Arab Countries
שם המחבר: Maurice M. Roumani
מקום הוצאה לאור: Ben Yehuda
מס' סידורי: 1008
1983
מיקום בספרייה: 17-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: כעפעפי שחר
שם המחבר: חים סבתו
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 519
תשס"ה- 2005
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: מודעות
שם המחבר: אברהם אלישע
מקום הוצאה לאור: חיפה
מס' סידורי: 520
תשמ"ח- 1988
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: Rabbi Itzhak Chehebar - Un Visionario
שם המחבר: Babbi Chenedan
מקום הוצאה לאור: Buenos Aires-Argentina
מס' סידורי: 1021
תשנ"ה- 1995
מיקום בספרייה: 18-1
שם הספר: קונטרס מן המיצר
שם המחבר: אברהם עדס
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 536
1989
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 4
שם הספר: Juifs de Syrie
מס' סידורי: 537
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: בוסתן ספרדי
שם המחבר: יצחק נבון
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 538
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: ודוי הגדול מנהג ארם צובא
מס' סידורי: 539
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: קהילת יהודי מרוקו שורשים ומסורת
שם המחבר: מאיר בר אשר
מקום הוצאה לאור: משרד החינוך התרבות והספורט
מס' סידורי: 540
1996
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: כללי התנהגות חברתיים בחברה הערבית
שם המחבר: רפי סיטון
מקום הוצאה לאור: משרד החוץ ירושלים
מס' סידורי: 541
1998
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: יהודה
מס' סידורי: 542
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: נר יום טוב - חלק ב
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 314
תשנ"ג- 1993
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: כבוד יום טוב
שם המחבר: ר' יום טוב ידיד הלוי
מקום הוצאה לאור: ישיבת שמחת יום טוב
מס' סידורי: 543
תשס"ח- 2007
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: נר יום טוב - חלק יב
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 544
תשס"ג- 2003
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: נר יום טוב - חלק יג
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 545
תשנ"ד- 2004
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: נר יום טוב - חלק יד
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 546
תשס"ה- 2005
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: נר יום טוב - חלק כ
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 547
תשע"ב- 2011
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: שמחת יום טוב
שם המחבר: ישיבת שמחת יום טוב
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 548
תשס"ח- 2007
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: תומר דבורה
שם המחבר: ר' משה קורדוורו
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 549
תשס"ו- 2008
מיקום בספרייה: 14-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: כתר ארם צובא וקהילת יהודי חלב
שם המחבר: רמי צפדיה בן-אבי
מס' סידורי: 535
1997
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: תצוגת מגילות תורה וספרי תנ"ך
שם המחבר: האוניברסיטה העברית
מקום הוצאה לאור: ירשלים
מס' סידורי: 534
2000
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: קונטרס אש דת
שם המחבר: אברהם עדס
מס' סידורי: 533
1989
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: Aleppo Chronicles
שם המחבר: Joseph A .D. Sutton
מקום הוצאה לאור: Thryer-Jacoby NY
מס' סידורי: 1001
תשמ"ח- 1988
מיקום בספרייה: 18-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: שארית יוסף - חלק ד שות
שם המחבר: יוסף ידיד הלוי
מקום הוצאה לאור: ירשלים
מס' סידורי: 521
תשל"ט- 1978
מיקום בספרייה: 18-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: הגדה של פסח
מקום הוצאה לאור: רמת השרון
מס' סידורי: 522
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: יקירי חולון
מקום הוצאה לאור: חולון
מס' סידורי: 523
תשנ"ד- 1994
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: סיון
שם המחבר: שמעוני יוסף
מס' סידורי: 524
תש"ן- 1990
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: Les Refugies Oblies
שם המחבר: Charley Levine
מקום הוצאה לאור: WOJAK
מס' סידורי: 1024
תשל"ח- 1978
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: חברון
שם המחבר: עודד אבישור
מס' סידורי: 525
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: Jews in Arab lands today Photographs
שם המחבר: ידיעות אחרונות
מקום הוצאה לאור: חיפה
מס' סידורי: 1009
1997
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: קצת חנה
שם המחבר: יצחק תורג'מן - ציורים
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 526
תשס"ה- 2005
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: קצת ירמיה
שם המחבר: יצחק תורג'מן - ציורים
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 527
תשס"ה- 2005
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: קצת זכריה
שם המחבר: יצחק תורג'מן - ציורים
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 528
תשס"ה- 2005
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: סדר הגדה של פסח - תרגום ערבית
מס' סידורי: 529
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: הגדה של פסח - תרגום אנגלית
שם המחבר: Shaare Rahamim Congregation
מקום הוצאה לאור: USA
מס' סידורי: 530
מיקום בספרייה: 18-2
שם הספר: The plight of syrian jewry
מס' סידורי: 531
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: Los Judios en Siria
מס' סידורי: 532
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: לך לך וסוד השבועה
שם המחבר: מרדכי עטייה
מקום הוצאה לאור: ירשלים
מס' סידורי: 550
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: סדרת משנה ברורה
מס' סידורי: 505
מיקום בספרייה: 17-1
מספר עותקים: סדרה
שם הספר: בן איש חי קיצור והלכות
שם המחבר: בן איש חי
מקום הוצאה לאור: בני-ברק
מס' סידורי: 434
תשמ"א- 1981
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: שו"ת ויוסף אברהם
שם המחבר: הרב נועם פחימה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 453
מספר עותקים: 3
שם הספר: שו"ת זכור ליצחק
שם המחבר: יצחק הררי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 454
תשנ"ג- 1993
מיקום בספרייה: 13-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: שו"ת חדוות יעקב אורח חיים יורה דעה - חלק א'
שם המחבר: יעקב עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 455
תשנ"ט- 1999
מספר עותקים: 1
שם הספר: שו"ת חדוות יעקב אורח חיים יורה דעה - חלק ב'
שם המחבר: יעקב עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 456
תשנ"ט- 1999
מספר עותקים: 1
שם הספר: כסא שלמה
שם המחבר: רפאל שלמה לנדאו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 457
תשמ"ד- 1984
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: שו"ת צדקה ומשפט
שם המחבר: מרדכי לופז
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 458
תשל"ה- 1975
מספר עותקים: 1
שם הספר: קציני אר"ץ שו"ת
שם המחבר: רבי יעקב ש קצין
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 459
תשנ"ה- 1995
מיקום בספרייה: 15-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: שארית יוסף - חלק א
שם המחבר: יוסף ידיד הלוי
מקום הוצאה לאור: ברוקלין
מס' סידורי: 460
תשל"ז- 1977
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: שו"ת שארית יוסף - חלק ב'
שם המחבר: יוסף ידיד הלוי
מקום הוצאה לאור: ברוקלין
מס' סידורי: 461
תשל"ז- 1977
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: שארית יוסף - חלק ג
שם המחבר: יוסף ידיד הלוי
מקום הוצאה לאור: ברוקלין
מס' סידורי: 462
תשל"ז- 1977
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: ישכיל עבדי - חלק שני
שם המחבר: עובדיה הדאיה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 463
תרצ"ח- 1937
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: שולחן המלך
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ארם צובה
מס' סידורי: 464
תרפ"ג- 1923
מספר עותקים: 1
שם הספר: שופטים עם פירוש כלי יקר
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 465
תשנ"ה- 1995
מיקום בספרייה: 16-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: שיר משה
שם המחבר: עזרא בצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 466
תשמ"א- 1981
מספר עותקים: 1
שם הספר: שירת הגברים
שם המחבר: יצחק אבישר
מקום הוצאה לאור: אור-יהודה
מס' סידורי: 467
תשנ"ד- 1994
מספר עותקים: 1
שם הספר: שו"ת דברי שלום יורה דעה-חלק ו
שם המחבר: שלום יצחק מזרחי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 452
תשס"ד- 2004
מיקום בספרייה: 13-4
מספר עותקים: 3
שם הספר: שו"ת דברי שלום על השו"ע - חלק ד
שם המחבר: שלום יצחק מזרחי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 451
תשנ"ז- 1997
מיקום בספרייה: 13-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: שו"ת דברי שלום על השו"ע - חלק ג
שם המחבר: שלום יצחק מזרחי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 450
תשנ"ו- 1996
מיקום בספרייה: 13-4
מספר עותקים: 3
שם הספר: קיצור שולחן ערוך שולחן המלך - חלק א
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 435
תשמ"ה- 1985
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: קיצור שולחן ערוך שולחן המלך - חלק ב'
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 436
תשמ"ו- 1986
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 3
שם הספר: קנה וקינמון
שם המחבר: אמנון שמוש
מקום הוצאה לאור: גבעתיים
מס' סידורי: 437
תשל"ט- 1979
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: רחשי לב
שם המחבר: יוסף חיים שרים
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 438
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: ריח שדה
שם המחבר: שמעון דוויק הכהן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 439
תשס"ד-
מיקום בספרייה: 15-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: רש"י
שם המחבר: יעקב ישראל הופקיץ
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 440
תשמ"ז- 1987
מספר עותקים: 1
שם הספר: שבחי האר"י
שם המחבר: יצחק לוריא אשכנזי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 441
תרפ"ח- 1928
מספר עותקים: 1
שם הספר: שבט מוסר
שם המחבר: אליהו הכהן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 442
תשל"א- 1971
מספר עותקים: 1
שם הספר: שבת אמת
שם המחבר: אליהו משען
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 443
תשמ"ט- 1989
מספר עותקים: 2
שם הספר: מר ואהלות
שם המחבר: אברהם ענתיבי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 444
תשמ"ד- 1984
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: שו"ת - שמע שלמה
שם המחבר: שלמה משה אליהו
מקום הוצאה לאור: בני ברק
מס' סידורי: 445
תשס"ב- 2002
מספר עותקים: 1
שם הספר: שו"ת בעי חי
שם המחבר: עזרא בצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 446
תשמ"ד- 1984
מיקום בספרייה: 16-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: שו"ת דבר שאול ומהר"ם בן חביב
שם המחבר: עזרא מאמייה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 447
תשנ"א- 1991
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: שו"ת דברי שלום על השו"ע - חלק א
שם המחבר: שלום יצחק מזרחי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 448
תשנ"ג- 1993
מיקום בספרייה: 13-4
מספר עותקים: 3
שם הספר: שו"ת דברי שלום על השו"ע - חלק ב
שם המחבר: שלום יצחק מזרחי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 449
תשנ"ד- 1994
מיקום בספרייה: 13-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: שלום בית
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 468
תשנ"א- 1991
מספר עותקים: 1
שם הספר: שלחן ערוך
מקום הוצאה לאור: אמסטרדם
מס' סידורי: 469
תקל"ז- 1777
מספר עותקים: 1
שם הספר: שמואל א' עם פרוש כלי יקר - חלק א
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 470
תשנ"ב- 1992
מיקום בספרייה: 16-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: תורת הפרשה - חלק ד' (במדבר)
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 489
תשנ"ז- 1997
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 3
שם הספר: תורת הפרשה - חלק ה' (דברים)
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 490
תשנ"ז- 1997
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 3
שם הספר: תורת הפרשה - חלק ו' (הפטרות)
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 491
תשנ"ז- 1997
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: תורת שלמה בראשית שמות
שם המחבר: שלמה באסו
מקום הוצאה לאור: בת ים
מס' סידורי: 492
תשס"ב- 2002
מספר עותקים: 3
שם הספר: תורת שלמה ויקרא במדבר דברים
שם המחבר: שלמה באסו
מקום הוצאה לאור: בת ים
מס' סידורי: 493
תשס"ב- 2002
מספר עותקים: 4
שם הספר: תורת שלמה מוסר
שם המחבר: שלמה באסו
מקום הוצאה לאור: בת ים
מס' סידורי: 494
תשס"ב- 2002
מספר עותקים: 5
שם הספר: תימן
שם המחבר: ציון עמיר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 495
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: תמורות ביהדות סוריה
שם המחבר: סירון אראל
מקום הוצאה לאור: רמת גן
מס' סידורי: 496
תשנ"ג- 1993
מספר עותקים: 1
שם הספר: תנ"ך - תהילים
שם המחבר: י. אמוראי וז. בהרן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 497
תשט"ו- 1955
מספר עותקים: 1
שם הספר: תעודה ד - מחקרים במדעי היהדות
שם המחבר: מרדכי עקיבא פרידמן
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 498
תשמ"ו- 1986
מספר עותקים: 1
שם הספר: תקפו של רפאל
שם המחבר: רפאל קצין
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 499
תשל"ט- 1979
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: תרגום קדום לנביאים אחרונים מערבית וסורית
שם המחבר: יצחק אבישור
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 500
תש"ס- 2000
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: תרי-עשר עם פרוש כלי יקר - חלק א
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 501
תשס"א- 2001
מיקום בספרייה: 16-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: חדות יעקב - שו"ת - חלק א
שם המחבר: יעקב עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 502
תש"ס- 2000
מיקום בספרייה: 13-4/18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: אדמונד ספרא-חמש שנים לפטירתו
שם המחבר: המרכז העולמי למורשת יהדות ארם צובא
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 503
תשס"ה- 2004
מיקום בספרייה: 13-1
מספר עותקים: 10
שם הספר: תורת הפרשה - חלק ג' (ויקרא)
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 488
תשנ"ז- 1997
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 3
שם הספר: תורת הפרשה - חלק ב' (שמות)
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 487
תשנ"ז- 1997
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 3
שם הספר: תורת הפרשה - חלק א' (בראשית)
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 486
תשנ"ז- 1997
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 3
שם הספר: שמואל א' עם פרוש כלי יקר - חלק ב
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 471
תשנ"ב- 1992
מיקום בספרייה: 16-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: שמואל ב' עם פרוש כלי יקר - חלק א
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 472
תשנ"ב- 1992
מיקום בספרייה: 16-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: שמואל ב' עם פרוש כלי יקר - חלק ב
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 473
תשנ"ב- 1992
מיקום בספרייה: 16-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: שמות עם כלי חמדה
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 474
תשמ"ד- 1984
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: שער המעלות
שם המחבר: רחמים משה שעיו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 475
מספר עותקים: 2
שם הספר: שערי ארוכה, שערי תשובה
שם המחבר: יעקב אבוחצירה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 476
תשמ"ד- 1984
מספר עותקים: 1
שם הספר: שערי קידוש השם
שם המחבר: רחמים משה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 477
תשנ"א- 1991
מיקום בספרייה: 15-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: שערי רצון - תפילות ופיוטים לראש השנה וליום הכיפורים
שם המחבר: משה כהן - עורך
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 478
תשס"ד - מהדורה שניה- 2003
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 3
שם הספר: שקיעה במזרח
שם המחבר: איתמר לוין
מקום הוצאה לאור: משרד הביטחון
מס' סידורי: 479
תשס"א- 2001
מיקום בספרייה: 13-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: תהילים-מדרכי דוד
שם המחבר: א.בלום
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 480
מיקום בספרייה: 18-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: תהילים עם פירוש תרועת מלך
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 481
תשל"ח- 1978
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: תהלים קנה המדה
שם המחבר: משה דוד דוויק הכהן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 482
תשס"א- 2001
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: תולדות היהודים בארצות האיסלאם
שם המחבר: שלום בר-אשר יעקב ברנאי יוסף טובי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 483
תשמ"א- 1981
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: תולדות יהודי קווקז בא"י
שם המחבר: יצחק דוד
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 484
תשמ"ב- 1982
מספר עותקים: 1
שם הספר: תוקפו של נס - חלק ב'
שם המחבר: חביב חיים דוד סתהון
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 485
תשמ"ט- 1899
מספר עותקים: 1
שם הספר: סדרת ילקוט מעם לועז
מס' סידורי: 504
מיקום בספרייה: 17-1
מספר עותקים: סדרה
שם הספר: מעין גנים – חלק ב'
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 288
תשכ"א- 1981
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 64
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 73
תשל"ב- 1972
מספר עותקים: 1
שם הספר: דני ממונות - חלק א'
שם המחבר: עזרא יוסף בצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 92
תשל"ד- 1974
מספר עותקים: 1
שם הספר: דני ממונות - חלק ב'
שם המחבר: עזרא יוסף בצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 93
תשל"ה- 1975
מספר עותקים: 2
שם הספר: דני ממונות - חלק ג'
שם המחבר: עזרא יוסף בצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 94
תשל"ו- 1976
מספר עותקים: 3
שם הספר: דני ממונות - חלק ד'
שם המחבר: עזרא יוסף בצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 95
תשל"ז- 1977
מספר עותקים: 4
שם הספר: דעת אליהו
שם המחבר: אליהו שרים, ערך בנו דביר שרים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 96
תשס"ד-
מיקום בספרייה: 15-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: דעת רפאל
שם המחבר: דביר שרים
מקום הוצאה לאור: בני-ברק
מס' סידורי: 97
תשנ"ד- 1994
מספר עותקים: 2
שם הספר: דרך אמונה
שם המחבר: יעקוב שאול דוד קסקן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 98
מספר עותקים: 3
שם הספר: דרך אמונה - חלק א'
שם המחבר: יעקב שאול דוויך
מקום הוצאה לאור: ארם צובה
מס' סידורי: 99
תרע"ד- 1914
מספר עותקים: 1
שם הספר: דרך אר"ץ - אורח חיים
שם המחבר: אברהם עדס
מקום הוצאה לאור: בני-ברק
מס' סידורי: 100
תש"ן- 1990
מספר עותקים: 7
שם הספר: דרמה חברתית תרבותית בחלב המנדטורית
שם המחבר: צבי זוהר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 101
תשס"ב- 2002
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: דרשות למועדים
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 102
מספר עותקים: 6
שם הספר: דרשות לשמחות
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 103
תשנ"ה- 1995
מספר עותקים: 2
שם הספר: דת ומדינה כחקיקה
שם המחבר: חיים חפץ ודוד גלס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 104
תשל"ג- 1973
מספר עותקים: 1
שם הספר: דת עלם ערבי - לימודי ערבית
שם המחבר: רפי סיטון
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 105
תשנ"ד- 1994
מספר עותקים: 1
שם הספר: הבית היהודי - חלק א
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 106
תשמ"ח- 1988
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: דם ופוליטיקה - עלילת דמשק, היהודים והעולם
שם המחבר: יונתן פרנקל
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 91
תשס"ג- 2003
מספר עותקים: 2
שם הספר: דיואן ספרדי
שם המחבר: אמנון שמוש
מקום הוצאה לאור: גבעתיים
מס' סידורי: 90
תשמ"א- 1981
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: דיואו שמואל הנגיד
שם המחבר: דוד בן לא"א
מקום הוצאה לאור: לונדון
מס' סידורי: 89
תרצ"ד- 1934
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 65
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 74
תשל"ב- 1972
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 66
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 75
תשל"ג- 1973
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 67
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 76
תשל"ג- 1973
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 68
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 77
תשל"ג- 1973
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 69
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 78
תשל"ד- 1974
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 70
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 79
תשל"ד- 1974
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 71
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 80
תשל"ד- 1974
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 72
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 81
תשל"ה- 1975
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 73
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 82
תשל"ה- 1975
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 74
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 83
תשל"ה- 1975
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי יחזקיהו
מקום הוצאה לאור: ארם צובה
מס' סידורי: 84
תרפ"א- 1921
מספר עותקים: 2
שם הספר: דברים עם כלי חמדה
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 85
תשל"ד- 1984
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: דבש וחלב על לשונך
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 86
תשנ"ט- 1998
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: דגל מחנה אפרים
שם המחבר: אפרים לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 87
תשמ"ד- 1984
מספר עותקים: 2
שם הספר: דוד המלך
שם המחבר: ט. דוישט
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 88
מספר עותקים: 1
שם הספר: הבית היהודי - חלק ב
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 107
תשמ"ט- 1989
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: הבית היהודי - חלק ג
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 108
תש"ן- 1990
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: הבית היהודי - חלק ד
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 109
תשנ"א- 1991
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: החללים והנעדרים במלחמת יום הכיפורים
מס' סידורי: 128
תשל"ד- 1920
מספר עותקים: 1
שם הספר: היהודים בארצות המזרח התיכון וימינו
שם המחבר: חיים י. כהן
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 129
תשל"ג- 1973
מספר עותקים: 1
שם הספר: היהודים בסוריה בימי שיבת ציון המשנה ו...
שם המחבר: בן ציון לוריא
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 130
תשט"ח- 1957
מספר עותקים: 1
שם הספר: היישוב היהודי ביפו
שם המחבר: חנה רם
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 131
תשנ"ו- 1996
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: הכי ירושלמי שיש - פתגמים ומשלים
שם המחבר: אריה צליח
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 132
תשס"א- 2001
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: הכתב האבוד
שם המחבר: זאב ליפסקר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 133
תשמ"ד- 1984
מספר עותקים: 1
שם הספר: המאסף - 8-6
שם המחבר: עזרא בצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 134
תשמ"ד- 1984
מספר עותקים: 2
שם הספר: המהפכה הספרדית
שם המחבר: יצחק משה עימנואל
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 135
תשכ"ד- 1964
מספר עותקים: 1
שם הספר: המורה
שם המחבר: מירי פאר
מס' סידורי: 136
מספר עותקים: 1
שם הספר: המזרח התיכון והמערב
שם המחבר: ברנרד לואיס
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 137
תש"ל- 1970
מספר עותקים: 1
שם הספר: המסורת המוזיקלית של יהודי בבל
שם המחבר: אמנון שילוח
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 138
תשמ"ג- 1983
מיקום בספרייה: 13-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: הנשר הגדול
שם המחבר: יעקב ישראל הופקיץ
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 139
תשמ"ו- 1986
מספר עותקים: 1
שם הספר: הסופות ספר השנה למדעי היהדות - חלק ו'
שם המחבר: מאיר מניהו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 140
תשס"ב- 2002
מספר עותקים: 1
שם הספר: העולה מן המדבר
שם המחבר: אהרן אוזן
מס' סידורי: 141
תשנ"ד- 1980
מספר עותקים: 1
שם הספר: העליות הגדולות מארצות האיסלאם - איראן
מס' סידורי: 142
מספר עותקים: 1
שם הספר: החכם צבי
שם המחבר: ג. אבי וסף
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 127
תשמ"ז- 1987
מספר עותקים: 1
שם הספר: הולך תמים ופועל צדק
שם המחבר: יוסף מצרי רבי אברהם
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 126
תשל"ט- 1979
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 5
שם הספר: ההחמצות הגדולות
שם המחבר: רפי סיטון
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 125
תשנ"ד- 1994
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: הבית היהודי - חלק ה
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 110
תשנ"ב- 1992
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: הבית היהודי - חלק ו
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 111
תשנ"ג- 1993
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: הבית היהודי - חלק ז
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 112
תשנ"ד- 1994
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: הבית היהודי - חלק ח
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 113
תשנ"ה- 1995
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: הבית היהודי - חלק ט
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 114
תשנ"ו- 1996
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: הבית היהודי - חלק י
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 115
תשנ"ז- 1997
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: הגדה של פסח
מקום הוצאה לאור: רמת גן
מס' סידורי: 116
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: הגדה של פסח עם תרגום בערבית
שם המחבר: יצחק לוי אלעלו
מקום הוצאה לאור: ביתר עילית
מס' סידורי: 117
תשס"ג-
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: הגדת חלב ארם צובא
שם המחבר: אברהם שמי-שהם - צייר
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 118
תשס"ד - מהדורה שניה- 2004
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: הגדת חלב ארם צובא
שם המחבר: המרכז העולמי למורשת אר"ץ (חלב)
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 119
תשמ"ח- 1988
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: הגות עברית בארצות האיסלאם
שם המחבר: ד"ר מנחם זהרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 120
תשמ"א- 1981
מיקום בספרייה: 13-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: הגנה יהודית בארצות המזרח
מקום הוצאה לאור: רמת אפעל
מס' סידורי: 121
תשמ"ה- 1985
מספר עותקים: 2
שם הספר: הדר עזר
שם המחבר: יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: בני ברק
מס' סידורי: 122
מספר עותקים: 2
שם הספר: הדרך לחכמה בינה ודעת
שם המחבר: יאודה כלפון
מס' סידורי: 123
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: הדרך לפסגה
שם המחבר: פרד מסטרד סטיוארט
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 124
תשמ"ז- 1987
מספר עותקים: 1
שם הספר: העליות הגדולות מארצות האיסלאם - אלג'יריה
מס' סידורי: 143
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 63
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 72
תשל"ב- 1972
מספר עותקים: 1
שם הספר: אבות
שם המחבר: שלום משה סתהון
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 1
תר"צ- 1930
מספר עותקים: 1
שם הספר: אסופות ספר שנה למדעי יהדות – ו'
שם המחבר: מאיר בניהו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 20
תשנ"ב- 1992
מספר עותקים: 1
שם הספר: ארגון יוצאי דמשק
שם המחבר: יוסף קלש
מקום הוצאה לאור: ראש פינה
מס' סידורי: 21
תש"נ- 1990
מספר עותקים: 1
שם הספר: ארונות קודש ותשמיטי קדושה מאיטליה בישראל
שם המחבר: --
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 22
תש"ל- 1970
מספר עותקים: 1
שם הספר: ארונות קודש ותשמישי קדושה
שם המחבר: --
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 23
תש"ל- 1970
מספר עותקים: 1
שם הספר: ארזים
שם המחבר: אמנון שמוש
מקום הוצאה לאור: גבעתיים
מס' סידורי: 24
תש"ן- 1990
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: ארכה ומרפא
שם המחבר: --
מס' סידורי: 25
מספר עותקים: 1
שם הספר: ארצות החיים
שם המחבר: מרדכי עטייה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 26
תשי"ב- 1952
מספר עותקים: 1
שם הספר: ארצות החיים
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 27
תשי"ב- 1952
מספר עותקים: 1
שם הספר: אתי מלבנון
שם המחבר: אמנון שמוש
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 28
תשמ"א- 1981
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: באר יצחק
שם המחבר: יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: בני ברק
מס' סידורי: 29
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: בבל - עיראק
שם המחבר: ציון עמיר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 30
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: בחרין
שם המחבר: נתן אלוף
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 31
תשל"ט- 1979
מספר עותקים: 1
שם הספר: ביקודהחמה
שם המחבר: ט. דוישט
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 32
תשמ"ט- 1989
מספר עותקים: 1
שם הספר: בית הבחירה לפסח ושבועות
שם המחבר: אברהם חמוי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 33
מיקום בספרייה: 15-3
מספר עותקים: 3
שם הספר: בית הנבחרים
שם המחבר: אשר צידון
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 34
תשכ"ד- 1964
מספר עותקים: 1
שם הספר: אנשי הסוד והסתר
שם המחבר: רפי סיטון ויצחק שושן
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 19
תש"נ- 1990
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: אמת מארץ תצמח
שם המחבר: חיים סבתו
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 18
תשנ"ז- 1997
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 5
שם הספר: אמת מאר"ץ
שם המחבר: אליהו דוויך הכהן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 17
מספר עותקים: 1
שם הספר: אבן מלוכה
שם המחבר: יוסף חיים סתהון רביע
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 2
תשנ"ו- 1996
מספר עותקים: 1
שם הספר: אבני זכרון
שם המחבר: אברהם סאלם
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 3
תשנ"ט- 1998
מיקום בספרייה: 18-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: אהבה חמוצה
שם המחבר: לבנה מושון
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 4
תשנ"ה- 1995
מספר עותקים: 1
שם הספר: אהל ושרים
שם המחבר: אברהם אנטבי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 5
תשמ"א- 1981
מספר עותקים: 1
שם הספר: אוסף כתבי-היד הרבניים
שם המחבר: יוסף אביב"י
מקום הוצאה לאור: ניו-יורק
מס' סידורי: 6
תשנ"ח- 1997
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: אוצר יהודי ספרד - חלק ט'
שם המחבר: יצחק ר. מלכו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 7
תשכ"ו- 1966
מספר עותקים: 1
שם הספר: אור התשובה
שם המחבר: יצחק בן שושן
מקום הוצאה לאור: בני ברק
מס' סידורי: 8
תשמ"א- 1981
מספר עותקים: 1
שם הספר: אורח צדקה
שם המחבר: צדקה חוצין
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 9
תשמ"ד- 1984
מספר עותקים: 2
שם הספר: אורחות חיים
שם המחבר: מנחם ידיד
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 10
תשנ"ה- 1995
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: אחוזת ארץ
שם המחבר: אליהו לופס משה עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 11
תשס"ד-
מספר עותקים: 2
שם הספר: אחותי כלה
שם המחבר: אמנון שמוש
מקום הוצאה לאור: גבעתיים
מס' סידורי: 12
תשל"ד- 1974
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: איש היה באר"ץ-רבי עזרא חמווי
שם המחבר: בנימין כהן - עורך הספר
מקום הוצאה לאור: ביתר עילית
מס' סידורי: 13
תשס"ו- 2006
מיקום בספרייה: 15-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: אל המליון הנשכח
שם המחבר: יונה כהן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 14
תשמ"ז- 1987
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 5
שם הספר: אמרות יוסף דיני חג המצוות
שם המחבר: יוסף שלגמיל
מקום הוצאה לאור: רמלה
מס' סידורי: 15
תשנ"ו- 1996
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: אמרי נועם - על הש"ס
שם המחבר: ישעיה דיין
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 16
תשס"ו- 2006
מיקום בספרייה: 15-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: בכתבי האר"י
שם המחבר: יעקב עדס
מס' סידורי: 35
מספר עותקים: 1
שם הספר: בכתבי הגר"א
שם המחבר: יעקב עדס
מס' סידורי: 36
מספר עותקים: 1
שם הספר: במאבק על ערכה של תורה
שם המחבר: משה אורפלי - תרגום מבוא והערות
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 37
תשנ"ז- 1997
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 47
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 56
תשכ"ו- 1966
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 48
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 57
תשכ"ז- 1967
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 49
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 58
תשכ"ז- 1967
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 50
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 59
תשכ"ז- 1967
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 51
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 60
תשכ"ח- 1968
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 52
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 61
תשכ"ח- 1968
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 53
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 62
תשכ"ח- 1968
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 54
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 63
תשכ"ט- 1969
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 55
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 64
תשכ"ט- 1969
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 56
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 65
תשכ"ט- 1969
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 57
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 66
תש"ל- 1970
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 58
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 67
תש"ל- 1970
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 59
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 68
תש"ל- 1970
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 60
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 69
תשל"א- 1971
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 61
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 70
תשל"א- 1971
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 46
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 55
תשכ"ו- 1966
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 45
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 54
תשכ"ו- 1966
מספר עותקים: 1
שם הספר: דבר שאול
שם המחבר: שאול דוד סתהון
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 53
תרפ"ח- 1928
מספר עותקים: 1
שם הספר: במדבר עם כלי חמדה
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 38
תשמ"ד- 1984
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: בני שמואל
שם המחבר: משה שמואל עדואי
מקום הוצאה לאור: ליוורנו
מס' סידורי: 39
תקי"ט- 1759
מספר עותקים: 1
שם הספר: בספינות של אש למערב
שם המחבר: ירון הראל
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 40
תשס"ג- 2003
מספר עותקים: 2
שם הספר: בספרי הכוונות
מס' סידורי: 41
מספר עותקים: 1
שם הספר: בעקבות רבותינו - בגאון מוילנה
שם המחבר: מנחם גל
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 42
תשמ"ב- 1982
מספר עותקים: 1
שם הספר: בעקבות רבותינו - בחתם סופר
שם המחבר: מנחם גל
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 43
תשמ"ג- 1983
מספר עותקים: 1
שם הספר: בעקבות רבותינו - הבן איש חי
שם המחבר: מנחם גל
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 44
תשמ"ג- 1983
מספר עותקים: 1
שם הספר: בראשית עם כלי חמדה
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 45
תשמ"ד- 1984
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: ברית אבות
שם המחבר: יצחק בן שושן
מקום הוצאה לאור: בני ברק
מס' סידורי: 46
תשס"א- 2001
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: בשליחות ללבנון ולסוריה
שם המחבר: רחל ינאית בן צבי
מקום הוצאה לאור: ת"א
מס' סידורי: 47
תשל"ט- 1979
מספר עותקים: 1
שם הספר: בשמות הקודש
מס' סידורי: 48
מספר עותקים: 1
שם הספר: בתעלמ ערבי
שם המחבר: רפי סיטון
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 49
תשנ"ד- 1994
מספר עותקים: 1
שם הספר: גדולי רבני סוריה והלבנון
שם המחבר: גיורא פוזאילוב
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 50
תשנ"ה- 1995
מספר עותקים: 2
שם הספר: ספר הכוזרי-גנזי אמונה
שם המחבר: רבי יהודה הלוי
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 51
תשנ"ד- 1994
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: דבר יוסף
שם המחבר: הרב יוסף שרים
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 52
תשמ"ז- 1987
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: דברי הכנסת - כרך 62
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 71
תשל"א- 1971
מספר עותקים: 1
שם הספר: העליות הגדולות מארצות האיסלאם - לוב
מס' סידורי: 144
מספר עותקים: 1
שם הספר: כתבי רבינו חיים הכהן מארם צובה - חלק א
שם המחבר: חיים הכהן מארם צובה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 217
תשנ"ה- 1995
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 10
שם הספר: מאיר טוב
שם המחבר: יום טוב ידיד הלוי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 236
תשנ"ט- 1999
מספר עותקים: 2
שם הספר: מאסף לדברי ספרות ביקורת והגות - חלק א'
שם המחבר: שלמה שפאן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 237
תש"ך- 1960
מספר עותקים: 1
שם הספר: מאסף לדברי ספרות ביקורת והגות - חלק ב'
שם המחבר: שלמה שפאן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 238
תשכ"ב- 1962
מספר עותקים: 1
שם הספר: מבבל לירושלים
שם המחבר: צבי יהודה
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 239
תשמ"א- 1981
מספר עותקים: 2
שם הספר: מבשר טוב
מקום הוצאה לאור: ליוורנו
מס' סידורי: 240
תרמ"ה- 1885
מספר עותקים: 1
שם הספר: מגילת איכה
שם המחבר: יצחק תורג'מן - ציורים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 241
תשס"ד- 2004
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: מגילת אסתר
שם המחבר: הדר עזר
מקום הוצאה לאור: תל אביב
מס' סידורי: 242
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: מגילת אסתר
שם המחבר: יצחק תורג'מן - ציורים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 243
תשס"ה- 2005
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: מגילת קהלת
שם המחבר: יצחק תורג'מן - ציורים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 244
תשס"ה- 2004
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: מגילת רות
שם המחבר: יצחק תורג'מן - ציורים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 245
תשס"ד- 2004
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: מגילת שיר השירים
שם המחבר: יצחק תורג'מן - ציורים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 246
תשס"ה- 2005
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: מגלות עתיקה לישראל המתחדשת
שם המחבר: אביגדור רקח
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 247
תשמ"ג- 1983
מיקום בספרייה: 13-1
מספר עותקים: 4
שם הספר: מוסר חכמים השלם - במדבר א
שם המחבר: רבי יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 248
מיקום בספרייה: 15-4
מספר עותקים: 4
שם הספר: מוסר חכמים השלם - במדבר ב
שם המחבר: רבי יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 249
מיקום בספרייה: 15-4
מספר עותקים: 4
שם הספר: מוסר חכמים השלם - בראשית
שם המחבר: רבי יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 250
מיקום בספרייה: 15-4
מספר עותקים: 5
שם הספר: מאוצרות ארם צובה - מהדורה שניה
שם המחבר: מוזאון ישראל
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 235
תשס"ב- 2002
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 5
שם הספר: לקסיקון אשף
שם המחבר: גיא בחור
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 234
תשנ"א- 1991
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: לנו ולבננו
שם המחבר: חיים כלפון
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 233
תשמ"ו- 1986
מיקום בספרייה: 13-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: כתבי רבינו חיים הכהן מארם צובה - חלק ב
שם המחבר: חיים הכהן מארם צובה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 218
תשנ"ה- 1995
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 10
שם הספר: כתבים סיפורים מאוחרים
שם המחבר: אמנון שמוש
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 219
תש"ס- 2000
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 111
שם הספר: כתר ארם צובה והנוסח המקובל ע"י...
שם המחבר: מרדכי ברויאר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 220
תשל"ו- 1976
מספר עותקים: 1
שם הספר: לאדינו
שם המחבר: יהודית דישון ושמאול רפאל
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 221
תשנ"ח- 1998
מספר עותקים: 1
שם הספר: לב יהודה
שם המחבר: רבי יהודה לייב צ'ירלסון
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 222
תשמ"ד- 1984
מספר עותקים: 1
שם הספר: לחם שלמה
שם המחבר: רפאל שלמה לנדאו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 223
תשמ"ד- 1984
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: לימוד התורה
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 224
תשנ"ו- 1996
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: ליקוטי המליץ - ליקוטים מתורת הרב מאיר לאניאדו
שם המחבר: משה בצרי - עורך הספר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 225
תשס"ה-
מיקום בספרייה: 15-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: ליקוטים מפרדס - חלק א'
שם המחבר: יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 226
מיקום בספרייה: 15-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: ליקוטים מפרדס - חלק ב
שם המחבר: יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 227
מיקום בספרייה: 15-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: ליקוטים מפרדס - חלק ג
שם המחבר: יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 228
מיקום בספרייה: 15-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: ליקוטים מפרדס - חלק ד-ה
שם המחבר: יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 229
מיקום בספרייה: 15-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: ליקוטים מפרדס - חלק ה'
שם המחבר: יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 230
מספר עותקים: 2
שם הספר: למנוע מכשול - חלק א
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 231
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: למנוע מכשול - חלק ב
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 232
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: מוסר חכמים השלם - דברים א
שם המחבר: רבי יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 251
מיקום בספרייה: 15-4
מספר עותקים: 4
שם הספר: מוסר חכמים השלם - ויקרא א
שם המחבר: רבי יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 252
מיקום בספרייה: 15-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: מוסר חכמים השלם - ויקרא ב
שם המחבר: רבי יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 253
מיקום בספרייה: 15-4
מספר עותקים: 4
שם הספר: מחקרים בתולדות יהודי עיראק ותרבותם - חלק ב'
שם המחבר: שמואל מורה
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 272
תשמ"ב- 1982
מספר עותקים: 1
שם הספר: מכשירי מילה
שם המחבר: אליהו שמע
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 273
תשמ"ד- 1984
מספר עותקים: 2
שם הספר: מלך אוהב צדקה
שם המחבר: דוד חי מולא
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 274
מספר עותקים: 1
שם הספר: מלכים א' עם פרוש כלי יקר - חלק א
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 275
תשמ"ח- 1988
מיקום בספרייה: 16-4
מספר עותקים: 4
שם הספר: מלכים א' עם פרוש כלי יקר - חלק ב
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 276
תשמ"ח- 1988
מיקום בספרייה: 16-4
מספר עותקים: 3
שם הספר: מלכים ב' עם פרוש כלי יקר
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 277
תשנ"ד- 1994
מיקום בספרייה: 16-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: מן המעיין
שם המחבר: אמנון שמוש
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 278
תשמ"ח- 1988
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: מנחת אהרן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 279
תש"מ- 1980
מיקום בספרייה: 15-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: מנחת יהודה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 280
מספר עותקים: 1
שם הספר: מנחת יהודה - חלק ב'
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 281
תרפ"ט- 1929
מספר עותקים: 2
שם הספר: מנשרים קלו ומאריות גברו
מס' סידורי: 282
תשנ"א- 1971
מספר עותקים: 2
שם הספר: מסוא משה
שם המחבר: מרדכי אשקר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 283
תשכ"ז- 1967
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: מסכת אבות
שם המחבר: שלום משה סתהון
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 284
תש"ץ- 1930
מספר עותקים: 1
שם הספר: מסע במצרים ובסוריה
שם המחבר: וולניי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 285
תשנ"ז- 1996
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: מעיין רכים - חלק ב'
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 286
תשמ"א- 1981
מספר עותקים: 1
שם הספר: מחקרים בתולדות יהודי עיראק ותרבותם - חלק א
שם המחבר: שמואל מורה
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 271
תשמ"א- 1981
מיקום בספרייה: 13-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: מחקרי משגב ירושלים בספרויות עם ישראל
שם המחבר: אפרים חזן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 270
תשמ"ז- 1987
מספר עותקים: 2
שם הספר: מחסה ועז
שם המחבר: מרדכי עטייה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 269
תשט"ו- 1955
מספר עותקים: 3
שם הספר: מוסר חכמים השלם - שמות א
שם המחבר: רבי יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 254
מיקום בספרייה: 15-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: מוסר חכמים השלם - שמות ב
שם המחבר: רבי יצחק שרים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 255
מיקום בספרייה: 15-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: מופת של רב
שם המחבר: שמעון רובינשטיין
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 256
תשנ"ה- 1995
מספר עותקים: 2
שם הספר: מורשת יהודי ספרד והמזרח
שם המחבר: יששכר בן-עמי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 257
תשמ"ב- 1982
מספר עותקים: 1
שם הספר: מחברת שלום לעם
מקום הוצאה לאור: ארם צובה
מס' סידורי: 258
מספר עותקים: 1
שם הספר: מחזור אמרי-פי ליום הכיפורים
שם המחבר: חיים יצחק הלוי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 259
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 3
שם הספר: מחזור אמרי פי לראש השנה
שם המחבר: הרב עובדיה יוסף
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 260
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: מחזור בית הכפורות ליום הכיפורים
שם המחבר: אברהם חמוי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 261
תשנ"ה- 1995
מיקום בספרייה: 15-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: מחזור ליום כיפור
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 262
תרי"ט- 1859
מספר עותקים: 1
שם הספר: מחזור ליום כיפור
מקום הוצאה לאור: ליוורנו
מס' סידורי: 263
תקצ"ז- 1837
מספר עותקים: 2
שם הספר: מחזור לראש השנה
מקום הוצאה לאור: ליוורנו
מס' סידורי: 264
תקצ"ז- 1837
מספר עותקים: 1
שם הספר: מחזור שלום ירושלים - יום כיפר
שם המחבר: יחזקל חי אל ביד
מקום הוצאה לאור: ניו-יורק
מס' סידורי: 265
תש"ל- 1970
מספר עותקים: 1
שם הספר: מחזור שלום ירושלים - סוכות
שם המחבר: יחזקל חי אל ביד
מקום הוצאה לאור: ניו-יורק
מס' סידורי: 266
תשל"ב- 1972
מספר עותקים: 3
שם הספר: מחזור שלום ירושלים - פסח
שם המחבר: יחזקל חי אל ביד
מקום הוצאה לאור: ניו-יורק
מס' סידורי: 267
תשל"א- 1971
מספר עותקים: 2
שם הספר: מחזור שלום ירושלים - ראש השנה
שם המחבר: יחזקל חי אל ביד
מקום הוצאה לאור: ניו-יורק
מס' סידורי: 268
תשל"ג- 1973
מספר עותקים: 4
שם הספר: מעין גנים
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 287
תשי"ח- 1958
מספר עותקים: 1
שם הספר: כתבי מפעל המקרא של האונ' העברית
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 216
תש"ך- 1960
מספר עותקים: 4
שם הספר: העליות הגדולות מארצות האיסלאם - מצרים
מס' סידורי: 145
מספר עותקים: 1
שם הספר: ויזרע יצחק-חכם יצחק שחיבר זצ"ל
שם המחבר: תרגום-יצחק הלוי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 164
תשס"א- 2001
מיקום בספרייה: 18-1
מספר עותקים: 7
שם הספר: ויזרע יצחק - שעורי הלכות שבת
שם המחבר: שלמה בן לא"אמור ויצחק זעפראני
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 165
תשנ"ז- 1997
מיקום בספרייה: 15-3
מספר עותקים: 2
שם הספר: ויעל אליהו
שם המחבר: אליהו שרים ודביר שרים
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 166
תשנ"א- 1991
מיקום בספרייה: 15-1
מספר עותקים: 5
שם הספר: ויצבור יוסף
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 167
מספר עותקים: 1
שם הספר: ויקרא עם כלי חמדה
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 168
תשמ"ד- 1984
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 1
שם הספר: זכות אבות
שם המחבר: יצחק עטייס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 169
תשס"ג- 2003
מספר עותקים: 2
שם הספר: זעקת יהודי דמשק
שם המחבר: אסתר שטיינהורן
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 170
תשמ"ב- 1982
מספר עותקים: 1
שם הספר: חדות יעקב - שו"ת - חלק ב
שם המחבר: יעקב עדס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 171
תש"ס- 2000
מיקום בספרייה: 13-4/18-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: חוכמה ומוסר
שם המחבר: עזרא בצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 172
תשמ"א- 1981
מספר עותקים: 1
שם הספר: חיכו ממתקים
שם המחבר: אבנר זדה
מקום הוצאה לאור: בני ברק
מס' סידורי: 173
תשס"ג- 2003
מספר עותקים: 1
שם הספר: חכמה ומוסר אהל ישרים
שם המחבר: אברהם ענתיבי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 174
תשמ"א- 1981
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 7
שם הספר: חכמי המזרח
שם המחבר: שרגא וויס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 175
תשמ"ב- 1982
מספר עותקים: 2
שם הספר: חכמי הספרדים בארץ ישראל
שם המחבר: שרגא וייס
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 176
תשמ"א- 1981
מספר עותקים: 1
שם הספר: חכמי ישראל בילדותם
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 177
תשנ"ו- 1996
מספר עותקים: 1
שם הספר: חלוץ ומדריך
שם המחבר: ידידיה פלס
מס' סידורי: 178
תשנ"א- 1971
מיקום בספרייה: 18-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: וזאת ליהודה
שם המחבר: יהודה קצין
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 163
תשמ"ה- 1985
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: וזאת התורה - על סדר פרשיות השבוע
שם המחבר: משה רחמים שעיו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 162
תשס"ו- 2006
מיקום בספרייה: 15-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: השרדות
שם המחבר: מזל בן-עטר
מס' סידורי: 161
תשמ"ט- 1955
מספר עותקים: 1
שם הספר: העליות הגדולות מארצות האיסלאם - מרוקו
מס' סידורי: 146
מספר עותקים: 1
שם הספר: העליות הגדולות מארצות האיסלאם - עיראק
מס' סידורי: 147
מספר עותקים: 1
שם הספר: העליות הגדולות מארצות האיסלאם - תוניס
מס' סידורי: 148
מספר עותקים: 1
שם הספר: העליות הגדולות מארצות האיסלאם - תימן
מס' סידורי: 149
מספר עותקים: 1
שם הספר: הערבים בישראל
שם המחבר: יעקב מ. לנדאו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 150
תשל"א- 1971
מספר עותקים: 1
שם הספר: הפדרציה הספרדית העולמית בישראל
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 151
תשנ"ג- 1993
מספר עותקים: 1
שם הספר: הקהילה היהודית בירושלים במאה ה-19
שם המחבר: מינה רוזן
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 152
תשמ"ה- 1985
מיקום בספרייה: 13-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: הר האנוסים
שם המחבר: אמנון שמוש
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 153
תשכ"א- 1961
מיקום בספרייה: 14-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: הרב יוסף חיים מבגדד
שם המחבר: אברהם בן יעקב
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 154
תשמ"ד- 1984
מספר עותקים: 1
שם הספר: הרב יעקב מאיר - הראשון לציון
שם המחבר: יעקב אלעזר
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 155
תשנ"ז- 1997
מספר עותקים: 2
שם הספר: הרב שרעבי
שם המחבר: יונה רפאלי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 156
תשמ"ד- 1984
מספר עותקים: 1
שם הספר: הרצאות על התורה
שם המחבר: אדמון מ. כהן
מקום הוצאה לאור: חלב
מס' סידורי: 157
תשנ"ד- 1950
מיקום בספרייה: 14-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: השבת והלכותיה
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 158
תשנ"ב- 1992
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: השבת והלכותיה
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 159
תשנ"ב- 1992
מיקום בספרייה: 15-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: השליח הנודד
שם המחבר: אברהם בן יעקב
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 160
תשמ"ב- 1982
מיקום בספרייה: 17-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: חמאת החמדה - בראשית
שם המחבר: שת בר יפת הרופא
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 179
תשס"ג- 2002
מיקום בספרייה: 18-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: חמאת החמדה - שמות
שם המחבר: שת בר יפת הרופא
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 180
תשס"ג- 2002
מיקום בספרייה: 18-1
מספר עותקים: 2
שם הספר: חמדת המוסר
שם המחבר: עובדיה יוסף ושמואל זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 181
תשמ"ט- 1989
מספר עותקים: 2
שם הספר: יושב אהלים במדבר דברים
שם המחבר: עזרא בצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 200
תשנ"ט- 1989
מיקום בספרייה: 15-2
מספר עותקים: 2
שם הספר: יחי עזרא
שם המחבר: דביר שרים
מקום הוצאה לאור: בני-ברק
מס' סידורי: 201
תשנ"ג- 1993
מספר עותקים: 2
שם הספר: ימי יוסף - חלק ב
שם המחבר: יוסף ידיד הלוי
מקום הוצאה לאור: ברוקלין
מס' סידורי: 202
תשל"ד- 1974
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: ימי יוסף בתרא
שם המחבר: יוסף ידיד הלוי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 203
תשל"ב- 1972
מיקום בספרייה: 14-3
מספר עותקים: 1
שם הספר: יצחק בן צבי - מחקרים ומקורות
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 204
תשנ"ט- 1999
מספר עותקים: 1
שם הספר: ישיר משה – סידור ליל שבת בקשות לשבת
שם המחבר: עזרא בצרי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 205
תשמ"א- 1981
מספר עותקים: 1
שם הספר: ישעיה עם פרוש כלי פז - חלק א'
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 206
תשנ"ו- 1996
מיקום בספרייה: 16-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: ישעיה עם פרוש כלי פז - חלק ב'
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 207
תשנ"ז- 1997
מיקום בספרייה: 16-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: ישעיה עם פרוש כלי פז - חלק ג'
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 208
תשנ"ח- 1998
מיקום בספרייה: 16-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: כ
שם המחבר: משה עזרא מזרחי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 209
תשס"ג- 2003
מספר עותקים: 2
שם הספר: כ
שם המחבר: יגאל אושרי
מקום הוצאה לאור: רמת גן
מס' סידורי: 210
תשמ"ח- 1988
מספר עותקים: 2
שם הספר: כללי התנהגות חברתיים בארצות ערב
שם המחבר: רפי סיטון
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 211
תשנ"ח- 1998
מספר עותקים: 1
שם הספר: כפיפה מצרית
שם המחבר: יצחק שמוש וברוך מורן
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 212
תשט"ו- 1954
מספר עותקים: 1
שם הספר: כרונולוגיה של עלילות-דם
שם המחבר: אליעוז חפר
מס' סידורי: 213
מספר עותקים: 1
שם הספר: כרונולוגיה של עלילות-דם - חלק ב'
שם המחבר: אליעוז חפר
מס' סידורי: 214
מספר עותקים: 1
שם הספר: יושב אהלים
מס' סידורי: 199
מספר עותקים: 1
שם הספר: יומנו של שלמה קוסטיקה
שם המחבר: משה ויינברג
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 198
תשנ"ט- 1989
מספר עותקים: 2
שם הספר: יהושע עם פרוש כלי יקר
שם המחבר: שמואל לניאדו
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 197
תשמ"ה- 1985
מיקום בספרייה: 16-4
מספר עותקים: 2
שם הספר: חמדת ימים
שם המחבר: משה עטיאס
מקום הוצאה לאור: ליוורנו
מס' סידורי: 182
תקי"ג- 1753
מספר עותקים: 1
שם הספר: חמשה חומשי תורה עם הפטרות ופרושים
שם המחבר: שלמה בילפורטי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 183
תשמ"ד- 1984
מספר עותקים: 2
שם הספר: חפץ חיים על התורה
שם המחבר: הרב שמואל גרינימן
מקום הוצאה לאור: בני ברק
מס' סידורי: 184
מיקום בספרייה: 15-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: טהרת המשפחה
שם המחבר: אהרן זכאי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 185
תש"ן- 1990
מיקום בספרייה: 13-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: יאיר נתיב
שם המחבר: יצחק אלפיה
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 186
תרצ"ט- 1939
מספר עותקים: 2
שם הספר: ידיד נפש
שם המחבר: מנחם ידיד
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 187
תשס"א- 2001
מספר עותקים: 10
שם הספר: יהדות המזרח
שם המחבר: אברהם שטאג
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 188
תשנ"ז- 1997
מספר עותקים: 1
שם הספר: יהדות חלב בראי הדורות
שם המחבר: אברהם כהן טאוויל
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 189
תשנ"ג- 1993
מיקום בספרייה: 13-1
מספר עותקים: 450
שם הספר: יהדות סוריה - חלק א'
שם המחבר: בתיה בנין, רבקה עמיעד וגילה שקד
מקום הוצאה לאור: רחובות
מס' סידורי: 190
מספר עותקים: 1
שם הספר: יהודות בבל
שם המחבר: צבי יהודה
מס' סידורי: 191
תשנ"ו- 1986
מספר עותקים: 1
שם הספר: יהודי המזרח
שם המחבר: שלמה דשן ומשה שקד
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 192
תשמ"ד- 1984
מיקום בספרייה: 13-1
מספר עותקים: 1
שם הספר: יהודי המזרח בא"י בעבר ובהווה
שם המחבר: משה דוד גאון
מס' סידורי: 193
מספר עותקים: 1
שם הספר: יהודי סוריה בראי הכתובות היווניות
שם המחבר: לאה רוט-גרסון
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 194
תשס"א- 2001
מיקום בספרייה: 18-2
מספר עותקים: 1
שם הספר: יהודים בארץ ערבית
שם המחבר: רנדו דה פליצ'ה
מקום הוצאה לאור: תל-אביב
מס' סידורי: 195
תשמ"ט- 1989
מספר עותקים: 1
שם הספר: יהודים בארצות ערב היום - צילומים
מקום הוצאה לאור: חיפה
מס' סידורי: 196
תשנ"ז- 1997
מספר עותקים: 1
שם הספר: כת"ר המצוות
שם המחבר: חיים יצחק לוי
מקום הוצאה לאור: ירושלים
מס' סידורי: 215
מיקום בספרייה: 13-3
מספר עותקים: 2
Back To Top